Thứ Hai, 18/05/2020, 08:03 (GMT+7)
.

Khoa học - công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, hoạt động khoa học - công nghệ (KH&CN) ở tỉnh không ngừng phát triển. Nhiều nghiên cứu mang tính ứng dụng cao đã được áp dụng vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây.
Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây.

Theo Sở KH&CN, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ KH&CN cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, những năm qua, hoạt động KH&CN không ngừng phát triển, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN

Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành KH&CN đã nghiên cứu tuyển chọn, ứng dụng giống cây trồng và vật nuôi mới; áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong nuôi trồng nhằm tăng năng suất, chất lượng và hạn chế dịch bệnh.

Đồng thời, triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển toàn diện một số cây ăn trái đặc sản của tỉnh, xây dựng mô hình sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm như: Lúa, vú sữa, xoài cát Hòa Lộc, khóm Tân Phước, thanh long Chợ Gạo, sơ ri Gò Công… sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP; cá tra theo tiêu chuẩn SQF 1000CM, xây dựng vùng nuôi an toàn dịch bệnh đã được chứng nhận và đang mở rộng ra các lĩnh vực khác.

Ngày 18-6-2013, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN (sửa đổi) - Luật số 29/2013/QH13. Điều 7, Luật KH&CN năm 2013 ghi rõ: “Ngày 18-5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam”.

Trong sản xuất công nghiệp, ngành KH&CN đã làm tốt vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Cụ thể, ngành đã hỗ trợ Doanh nghiệp tư nhân Tư Sang cải tiến máy gặt đập liên hợp; hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ dây chuyền sản xuất sấy bánh tráng, hủ tiếu tại Công ty TNHH Chế biến nông sản Thuận Phong; hỗ trợ cải tiến hệ thống sơn tĩnh điện tự động tại Công ty TNHH Giang Mây Việt…

Ngành cũng hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý chất lượng quốc tế và tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Đặc biệt là đã hình thành chương trình hỗ trợ phát triển toàn diện sản phẩm chủ lực, tập trung đưa KH&CN thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, triển khai các dự án ứng dụng công nghệ mới...

Trong năm 2019, ngành KH&CN đã nghiệm thu kết thúc 2 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở gồm: Đề tài Tạo lập quản lý và quảng bá nhãn hiệu tập thể “Sả Tân Phú Đông” cho cây sả huyện Tân Phú Đông; Đề tài Tạo lập quản lý và quảng bá nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy” cho trái sầu riêng Cai Lậy. Trên cơ sở đó, Sở KH&CN đã phối hợp với các địa phương tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể  “Sầu riêng Cai Lậy” và “Sả Tân Phú Đông”.
 

Ngoài ra, trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đề tài nghiên cứu KH&CN đã góp phần đáng kể vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử truyền thống của dân tộc, địa phương.

Theo Giám đốc Sở KH&CN Dương Văn Bon, hoạt động KH&CN trong những năm gần đây đã dần đưa các sản phẩm đặc sản có thế mạnh của tỉnh phát triển theo hướng mở rộng về quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và hội nhập.

Mặt khác, nguồn nhân lực KH&CN không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng và trình độ, thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước kịp thời và phù hợp với điều kiện của địa phương.

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KH&CN

Bên cạnh các thành tựu đạt được, hoạt động KH&CN thời gian qua cũng còn những hạn chế. Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế trong thời gian tới, ngành KH&CN phấn đấu thực hiện tốt vai trò là nền tảng và là động lực để đưa tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đề ra.

Theo đồng chí Dương Văn Bon, ngành KH&CN sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển KH&CN như: Cụ thể hóa Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết 46 của Chính phủ về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Đồng thời, đề xuất chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế nghiên cứu áp dụng thành tựu KH&CN, đổi mới công nghệ phục vụ cho sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới; chính sách áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa…

Bên cạnh đó, ngành KH&CN sẽ quy hoạch và hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực các tổ chức hoạt động KH&CN chung của tỉnh và các tổ chức chuyển giao KH&CN chuyên ngành.

Trên cơ sở đó, ngành KH&CN sẽ đưa các tổ chức này phát triển theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hướng đến hình thành doanh nghiệp KH&CN; thực hiện tốt hoạt động chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất.

Song song đó, ngành KH&CN sẽ tăng cường các dự án hợp tác quốc tế về KH&CN, tiếp thu chọn lọc những thành tựu KH&CN phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn quản lý và nghiên cứu KH&CN.

Mặt khác, ngành KH&CN sẽ đổi mới hoạt động, đa dạng hóa hình thức thông tin KH&CN đảm bảo kịp thời đến người sản xuất, người tiêu dùng biến nguồn lực thông tin thành nguồn lực sản xuất; tăng cường liên kết, phối hợp nghiên cứu về biến đổi khí hậu, nước biển dâng, kịp thời tham mưu cho tỉnh các giải pháp phù hợp điều kiện địa phương.

“Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên, không chỉ ngành KH&CN mà tất cả các ngành, các cấp chính quyền phải tăng cường phối hợp, chỉ đạo đối với hoạt động KH&CN và coi việc phát triển KH&CN là nhiệm vụ quan trọng của từng ngành, từng cấp và phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các ngành, các cấp chính quyền cần xác định vai trò quan trọng của KH&CN trong nền kinh tế tri thức hiện nay” - đồng chí Dương Văn Bon nhấn mạnh.

M. THÀNH

.
.
.