Thứ Sáu, 20/11/2020, 10:35 (GMT+7)
.
THỰC HIỆN PHÉP ĐO ĐỐI CHỨNG TẠI TIỀN GIANG:

Góp phần đảm bảo văn minh thương mại

Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TC-ĐL-CL) được Chi cục TC-ĐL-CL thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Chi cục) tỉnh Tiền Giang triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về TC-ĐL-CL đã được tỉnh quan tâm thực hiện. Theo đó, Chi cục đã triển khai nhiều hoạt động như: Phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai các dự án nâng cao năng suất chất lượng, Giải thưởng Chất lượng quốc gia; giải quyết các thủ tục hành chính về TC-ĐL-CL; thanh tra, kiểm tra; quản lý việc tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa…

Chi cục phối hợp với UBND huyện Gò Công Tây thực hiện công tác kiểm định cân tại chợ Vĩnh Bình.
Chi cục phối hợp với UBND huyện Gò Công Tây thực hiện công tác kiểm định cân tại chợ Vĩnh Bình.

TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA

Một trong những công tác quan trọng trong quản lý nhà nước về TC-ĐL-CL là hoạt động thanh tra, kiểm tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra về TC-ĐL-CL được Chi cục triển khai trên nhiều lĩnh vực như: Xăng dầu, hàng đóng gói sẵn, vàng, trang sức mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em, dầu nhờn động cơ đốt trong... bằng hình thức kiểm tra thường xuyên và đột xuất, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về TC-ĐL-CL. Theo đó, hằng năm, Chi cục triển khai hơn 8 cuộc thanh tra, kiểm tra với khoảng hơn 160 cơ sở. Trong 9 tháng năm 2020, Chi cục đã tổ chức 1 cuộc thanh tra và 5 cuộc kiểm tra tại 99 cơ sở.

Theo Chi cục, hoạt động thanh tra, kiểm tra giúp đơn vị nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mặt khác, hoạt động thanh tra, kiểm tra cũng góp phần nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, trong sạch cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý, giải quyết phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng, đưa công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường trong thương mại bán lẻ của UBND cấp huyện và triển khai có hiệu quả Thông tư 09/2017 ngày 27-6-2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, Chi cục đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị 16 ngày 13-7-2018 về tăng cường công tác quản lý về đo lường đối với phương tiện đo sử dụng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Từ thời điểm Chỉ thị 16 được ban hành, Chi cục đã hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện triển khai thực hiện. Kết quả đến hết năm 2019, đã có 6/11 huyện trang bị quả cân đối chứng cho 18 chợ có quy mô lớn để định kỳ thực hiện phép đo đối chứng. Năm 2020, công tác trang bị bộ quả cân đối chứng, kiểm tra việc thực hiện phép đo đối chứng, kiểm tra nhà nước về đo lường của UBND cấp huyện đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Cao Thanh Hùng, thông qua công tác thanh, kiểm tra cân thông dụng sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về đo lường trong thương mại bán lẻ. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đo lường cho người dân, nhất là các tiểu thương kinh doanh bán lẻ. Công tác kiểm định cân thông dụng được triển khai tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh dựa trên việc xây dựng kế hoạch, ấn định thời gian cụ thể. Đặc biệt là việc phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tiểu thương tại các chợ từ thành thị đến nông thôn được biết, tiếp cận.

TẠO CHUYỂN BIẾN TỪ NHẬN THỨC

Huyện Gò Công Tây là địa phương đã được trang bị bộ quả cân đối chứng để định kỳ thực hiện phép đo đối chứng tại các chợ. Theo Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Gò Công Tây Nguyễn Trung Hòa, huyện đã trang bị 4 bộ quả cân đối chứng để cấp cho Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện, Ban Quản lý các chợ gồm: Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Long Bình để thực hiện công tác kiểm tra các cân của tiểu thương. Qua kiểm tra, tỷ lệ người dân sử dụng cân đảm bảo kiểm định tăng rõ rệt. Qua các đợt tuyên truyền, ý thức của người dân sử dụng các cân đảm bảo tiêu chuẩn được nâng lên, chấp hành tốt.

Ông Phan Minh Quang, tiểu thương mua bán thịt heo tại chợ Vĩnh Bình cho biết: “Gia đình tôi mua bán thịt heo tại chợ gần 30 năm. Tôi nghĩ rằng nếu mình cân đủ thì khách hàng sẽ đông. Do đó, tôi luôn cân đúng, cân đủ và tuân thủ các quy định kiểm định cân”.

Cũng theo đồng chí Cao Thanh Hùng, thời gian tới, công tác kiểm định cân thông dụng vẫn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng phục vụ quản lý nhà nước về TC-ĐL-CL và sẽ được Chi cục duy trì thường xuyên. Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện trong việc rà soát, xây dựng kế hoạch kiểm định cân thông dụng trên địa bàn từng huyện, đảm bảo cho mọi người dân khi tham gia vào hoạt động đo lường đều được biết và chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Chi cục sẽ tiếp tục hỗ trợ chi phí kiểm định định kỳ cân đối chứng và quả cân đối chứng đã được trang bị cho các chợ trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý chợ, UBND cấp huyện triển khai công tác kiểm tra theo đúng quy định.

TRỌNG ĐẠT

 

.
.
.