Thứ Bảy, 04/06/2022, 08:33 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Triển khai khung kiến trúc Chính quyền điện tử, đô thị thông minh

(ABO) Chiều 3-6, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai khung kiến trúc Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và các nội dung khác liên quan đến công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

a
Quang cảnh điểm cầu chính tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang (ảnh chụp qua màn hình trực tuyến).

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã được phổ biến nội dung về kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh, phiên bản 1.0. Trong đó, việc xây dựng kiến trúc này nhằm đề ra các nguyên tắc, hướng dẫn để tạo lập, giải thích, phân tích và trình bày kiến trúc, giải pháp ICT cho đô thị thông minh; đảm bảo tính kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin đã và sẽ được xây dựng trong tỉnh, tránh trùng lặp lãng phí. Đồng thời, đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất, dễ hiểu, dễ sử dụng, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh tỉnh Tiền Giang bền vững.

Đối với phiên bản 1.0, kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh có các đối tượng tham gia sử dụng những ứng dụng, dịch vụ thông minh và Chính quyền điện tử gồm người dân, tổ chức và công chức; có thể là người dân, tổ chức, công chức trong hoặc ngoài tỉnh và bao gồm cả người nước ngoài.

a
Sơ đồ kết nối trong đô thị thông minh của tỉnh Tiền Giang (ảnh chụp qua màn hình trực tuyến).

Về kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang, phiên bản 2.0 được xây dựng nhằm thiết lập cơ sở, định hướng cho quá trình xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tại tỉnh. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh, tăng cường tính công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Tiền Giang hướng tới Chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số.

Đối với phiên bản 2.0, kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang bao gồm 9 thành phần: Người sử dụng, kênh giao tiếp, dịch vụ công, các kiến trúc nghiệp vụ, ứng dụng, dữ liệu, kỹ thuật - công nghệ, an toàn thông tin, quản lý - chỉ đạo.

Ngoài ra, hội nghị còn phổ biến các điểm mới trong chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị, thành trên địa bàn Tiền Giang năm 2022.

LÊ MINH

.
.
.