Chủ Nhật, 19/03/2017, 16:56 (GMT+7)
.

Sở KHCN chuyển giao mô hình ứng dụng công nghệ cao

Vừa qua, Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn Cai Lậy tổ chức chương trình giới thiệu, chuyển giao mô hình ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp.

Tại chương trình, đại biểu được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học giới thiệu các mô hình canh tác ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đạt hiệu quả, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương.

Một số mô hình được triển khai tại Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN Tiền Giang như: Mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong quá trình canh tác rau ăn lá (cải các loại), rau ăn quả (dưa lưới); Mô hình ứng dụng công nghệ thủy canh và bán thủy canh trong quá trình canh tác rau, quả phục vụ cho phát triển nông nghiệp đô thị; Mô hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu công nghệ cao; Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trong canh tác nông nghiệp.

Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tìm kiếm nhiều cơ hội, hỗ trợ tạo dựng công ăn việc làm ổn định cuộc sống; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, đặc biệt là sáng tạo khởi nghiệp, cùng thực hiện mục tiêu chương trình xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

BẢO LAM

.
.
.