Thứ Sáu, 25/07/2014, 19:32 (GMT+7)
.

Công bố quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh đến năm 2020

Sở Giao thông vận tải vừa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Hội nghị đã thông qua Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 16-5-2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và nội dung tóm tắt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đảm bảo liên kết với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng ĐBSCL và cả nước.

Hệ thống giao thông vận tải phát triển đột phá ngay trong giai đoạn đầu quy hoạch ngang tầm các tỉnh trong vùng, đặc biệt chú trọng về đường cao tốc (đường bộ, đường sắt), đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị và hệ thống đường tại các khu du lịch trọng điểm, khu công nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và là cơ sở đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội…

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận đóng góp về công tác triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang.

P.L
 

.
.
.