Thứ Hai, 21/07/2014, 13:55 (GMT+7)
.

Gò Công Tây:Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để thúc đẩy phát triển KT-XH

Trong 6 tháng đầu năm 2014, huyện Gò Công Tây thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Trong đó, giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản đạt 57,99% so kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 52% kế hoạch, tăng 11,33% so cùng kỳ năm 2013; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đang thực hiện đạt 95,70%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý đạt 105,55% kế hoạch giao…

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Gò Công Tây đề ra những giải pháp cụ thể nhằm lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2014. Cụ thể:

Về nông nghiệp, tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; chuyển giao khoa học - kỹ thuật phục vụ sản xuất; theo dõi và hướng dẫn nhân dân phòng trị kịp thời các loại dịch hại trên lúa, hoa màu.

Tăng cường công tác tiêm phòng trên gia súc, gia cầm, vệ sinh tiêu độc sát trùng chuồng trại; củng cố lại mạng lưới thú y cơ sở, vận động nông dân tích cực hợp tác với chính quyền trong công tác tiêm phòng. Bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống lụt bão ở những tháng cuối năm 2014.

Triển khai thực hiện thí điểm cánh đồng mẫu ở các xã: Bình Tân, Long Bình, Bình Nhì, Thạnh Trị và Thạnh Nhựt. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Thông tri của Huyện ủy và Quyết định của UBND huyện về việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến năm 2015.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để cấp đổi xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đủ điều kiện còn tồn ở huyện và các xã. Tăng cường kiểm tra việc quản lý sử dụng đất công; kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất công ở các xã, thị trấn.

Đôn đốc thực hiện nhanh các công trình xây dựng cơ bản năm 2014 bằng nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn. Lưu ý cần có sự thỏa thuận thống nhất với nhà thầu trong việc thanh toán kinh phí công trình; tăng cường giám sát, đảm bảo chất lượng công trình theo thiết kế được duyệt.

Tập trung thu ngân sách phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu năm 2014. Tiếp tục thực hiện tốt việc cho vay đối với khách hàng; đặc biệt thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất.

Thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo nhà ở, đời sống, việc làm cho người nghèo, đối tượng chính sách; đặc biệt chú ý việc giám sát xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đã được phân bổ năm 2014. Theo dõi chặt chẽ và ngăn chặn kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm. Nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y - bác sĩ đối với bệnh nhân.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh trật tự; tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác huấn luyện, xây dựng các phương án diễn tập theo kế hoạch.

Triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tập trung các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm, các tụ điểm tệ nạn xã hội như đá gà, cờ bạc trá hình… trên địa bàn huyện.

Các cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; giải quyết các khiếu nại, tố cáo, các vấn đề bức xúc kéo dài một cách thấu tình, đạt lý… góp phần làm giảm các vụ khiếu nại, khiếu kiện trong thời gian tới...

CHÍ HIỀN

.
.
.