Thứ Hai, 13/03/2017, 14:51 (GMT+7)
.

Thiết thực hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3

Nhằm khẳng định vai trò và vị trí về quyền lợi, nghĩa vụ của người tiêu dùng, ngày 10-7-2015, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 15-3 hằng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam nhằm khẳng định: Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… Trước đó, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011, sau hơn 5 năm thực thi bước đầu đã đi vào cuộc sống, góp phần tạo dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam.

Để Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3 hằng năm đem lại hiệu quả thiết thực cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người tiêu dùng về ý nghĩa của ngày này, đồng thời cần nắm được mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bởi luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, cần phát huy tốt vai trò của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; hướng dẫn, đào tạo nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ cho người tiêu dùng; thực hiện các nghiên cứu, khảo sát thực tế, tập hợp ý kiến, phản ánh nhu cầu của người tiêu dùng...

Đặc biệt, năm nay doanh nghiệp và người tiêu dùng cần tích cực hưởng ứng thực hiện tốt Chương trình “Doanh nghiệp hành động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2017” do Bộ Công thương phát động nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, xã hội đối với người tiêu dùng. Qua đây sẽ giúp doanh nghiệp thực thi đúng các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng và từ đó tạo ra động lực phát triển, nâng cao lợi thế, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh; đóng góp cho sự phát triển ổn định, bền vững của nền kinh tế.

NHƯ NGỌC

.
.
.