Thứ Sáu, 21/04/2017, 20:28 (GMT+7)
.

Phát triển kinh tế - đô thị vùng phải mạnh từ huyện, thành, thị

Tại Hội nghị Phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng (lần 1) tại vùng phía Tây, do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 20-4 tại UBND huyện Cái Bè, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết số 10-NQ/TU) nhấn mạnh: Nghị quyết số 10-NQ/TU là nghị quyết rất quan trọng, bao trùm phát triển cả kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, Tỉnh ủy đã triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết này.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU phát biểu tại hội nghị.
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê văn Hưởng cho rằng, phát triển kinh tế - đô thị vùng phải mạnh từ các huyện, thành, thị. Do đó, các đồng chí Bí thư của các địa phương phải có tầm nhìn, định hướng. Còn UBND các huyện, thị, thành phải chỉ đạo, hành động. Có như thế thì việc triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các huyện, thành, thị phải phấn đấu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản. Các địa phương phải chọn công trình bước ngoặc, có dấu ấn liên kết cấp vùng để đầu tư xây dựng, nhằm tạo hiệu ứng, tác dụng lan tỏa trong vùng. Quay lại rà soát lại quy hoạch tổng thể để có số liệu sát với thực tế. Các địa phương trong vùng phía Tây cần đẩy mạnh, tập trung kêu gọi đầu tư…

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong Nghị quyết số 10-NQ/TU, UBND tỉnh sẽ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; phát triển công nghiệp và các khu, cụm công nghiệp; phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch; xây dựng và phát triển đô thị. Cùng các giải pháp tổ chức thực hiện như: Cơ chế, chính sách trong đầu tư, thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khòe nhân dân; phát triển khoa học, công nghệ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo an ninh, quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội cho 3 vùng của tỉnh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cung cấp điện, nước sạch…

HỮU NGHỊ

.
.
.