Thứ Hai, 08/05/2017, 09:23 (GMT+7)
.

Cùng Chính phủ "giải cứu" ngành chăn nuôi heo

Để tháo gỡ những khó khăn cho ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi heo, giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, ổn định phát triển, để sản phẩm chăn nuôi đủ sức cạnh tranh cả ở thị trường trong nước và quốc tế, cả về chất lượng, an toàn thực phẩm và giá cả, Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ và các địa phương (trong đó có tỉnh Tiền Giang - nơi có lượng đàn heo nuôi đáng kể):

Về giải pháp trước mắt, đẩy nhanh các biện pháp đàm phán tìm thị trường xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi, nhất là sản phẩm của ngành chăn nuôi heo. Cần tuyên truyền, làm việc cụ thể với các doanh nghiệp (DN) chế biến, các hộ tiêu thụ lớn về thịt để đẩy mạnh tiêu thụ, sử dụng sản phẩm thịt trong nước. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo các DN sản xuất kinh doanh áp dụng các giải pháp về công nghệ, quản lý phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, giá bán các sản phẩm đầu vào của ngành chăn nuôi, nhất là thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Đồng thời, đẩy nhanh các biện pháp đàm phán tìm thị trường xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi, nhất là sản phẩm của ngành chăn nuôi heo.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn tạo điều kiện tối đa cho việc xuất khẩu thịt heo. Chỉ cho phép tái xuất thịt heo và phụ phẩm thịt heo đông lạnh sau khi đã xuất khẩu các lô hàng heo, thịt heo trong nước đang chờ thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tạm nhập tái xuất thịt heo và phụ phẩm thịt heo, bảo đảm quản lý chặt chẽ không xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại. Làm việc với các DN, cơ sở chế biến, giết mổ có năng lực dự trữ, chế biến tăng cường thu mua giết mổ cấp đông thịt heo trong các tháng mùa hè sắp tới; rà soát chi phí trong các khâu nhằm giảm chi phí trung gian, giảm sự chênh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ; tổ chức chương trình kết nối giữa DN và vùng sản xuất, tăng cường thu mua chế biến cấp đông; kêu gọi các DN tham gia chương trình bình ổn thị trường ký kết các hợp đồng tiêu thụ heo thịt với các trang trại chăn nuôi để tạo nguồn cung ổn định phục vụ công tác bình ổn và bảo đảm thu mua heo thịt cho người chăn nuôi với giá cả hợp lý. Xem xét giãn nợ, miễn giảm lãi đối với các khoản vốn đã vay; tiếp tục cho vay mới đối với những hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vay cho phát triển chăn nuôi và sản xuất.

Về giải pháp lâu dài, tiếp tục có các giải pháp tổng thể, lâu dài để hướng dẫn các địa phương phát triển chăn nuôi có hiệu quả, bền vững, giảm quy mô đàn heo. Trong đó, xây dựng, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện phát triển chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành và chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi để tăng sức mua trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu; rà soát điều chỉnh hạn chế mở mới các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp; giảm quy mô đàn heo, nhất là đàn heo nái, điều chỉnh lại cơ cấu chất lượng đàn giống, phương thức chăn nuôi phù hợp với từng phân khúc thị trường;...

NHƯ NGỌC

.
.
.