Thứ Tư, 07/06/2017, 06:36 (GMT+7)
.

Thí điểm và nhân rộng 10 HTX kiểu mới

Ngày 2-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã chọn 10 hợp tác xã (HTX) trên lĩnh vực lúa gạo và cây ăn trái để thí điểm xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới.

Mô hình trồng xoài theo GAP ở HTX Hòa Lộc.
Mô hình trồng xoài theo GAP ở HTX Hòa Lộc.

Việc thí điểm và nhân rộng HTX kiểu mới này nhằm cụ thể hóa Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”. Trong đó, 5 HTX trên lĩnh vực lúa gạo gồm: HTX Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Trinh, HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Mỹ Quới (huyện Cái Bè), HTX Nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Bình Tây, HTX Nông nghiệp Dịch vụ nông thôn Bình Nhì (huyện Gò Công Tây), HTX Nông nghiệp Mỹ Thành (huyện Cai Lậy); 5 HTX trên lĩnh vực cây ăn trái: HTX Hòa Lộc, HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Mỹ Lương (huyện Cái Bè), HTX Sầu riêng Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy), HTX Thanh long Mỹ Tịnh An (huyện Chợ Gạo) và HTX Nông nghiệp Quyết Thắng (huyện Tân Phước).

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ các HTX được chọn thí điểm và nhân rộng về đào tạo nâng cao năng lực quản lý điều hành, sản xuất, kinh doanh cho cán bộ quản lý; đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ thí điểm mô hình cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX. Đặc biệt, tỉnh giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển mô hình liên kết sản xuất và đẩy mạnh mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, đồng thời hỗ trợ kiện toàn kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp tại các HTX. Để đạt mục tiêu trên, Tiền Giang huy động trên 30,6 tỷ đồng đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới trong NN&PTNT giai đoạn 2017 - 2020.

S.N

.
.
.