Thứ Sáu, 23/06/2017, 09:19 (GMT+7)
.
Xã Thới Sơn:

Mặt trận Tổ quốc chung tay xây dựng nông thôn mới

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Thới Sơn (TP. Mỹ Tho) luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên của MTTQ trong triển khai thực hiện các nội dung MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi.

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ xã Thới Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, phát huy nội lực chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức trên 30 cuộc tuyên truyền cho trên 500 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân về chủ trương, nghị quyết, văn bản liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị triển khai cho các ngành, đoàn thể xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận và trưởng ấp nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện.

Nuôi cá bè xã Thới Sơn.
Nuôi cá bè xã Thới Sơn.

Theo đó, Ủy ban MTTQ xã tập trung triển khai xây dựng kế hoạch theo định hướng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã, ấp. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” để nhân dân biết và tham gia thực hiện. Bằng nhiều hình thức và phương pháp khác nhau, Ủy ban MTTQ xã đã vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể, tự giác, tự nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới như đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, tự chỉnh trang nhà cửa, cổng rào, sân vườn, phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, giữ gìn an ninh trật tự, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống ở địa phương, học nghề nâng cao trình độ...

Ủy ban MTTQ xã còn đẩy mạnh vận động nhân dân phấn đấu giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, mạnh dạn lựa chọn phát triển những mô hình phát triển kinh tế phù hợp. Từ đó, những năm qua, xã Thới Sơn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, góp phần mang lại thu nhập cao và ổn định cho những hộ nông dân. Hiện những hộ nông dân xã đã chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái như: Nhãn xuồng cơm vàng, nhãn tiêu da bò, mít Thái, măng cụt, sầu riêng, bưởi da xanh... với diện tích 526,5 ha.

Bên cạnh đó, xã cũng tập trung đầu tư, phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. Trên địa bàn xã hiện đang có trên 580 bè nuôi cá trên sông và nhiều hộ dân tận dụng mặt nước ao nuôi cá nhỏ lẻ. Để nuôi thủy sản hiệu quả, các ngành chức năng đã hướng dẫn người nuôi cách lựa con giống phù hợp, các kỹ thuật nuôi và phòng bệnh để sản xuất đạt giá trị kinh tế cao...

Không dừng lại ở đó, Ủy ban MTTQ còn thực hiện tốt vai trò giám sát thông qua việc phối hợp với Thường trực HĐND xã giám sát việc chấp hành và thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; động viên nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp của các cơ quan Nhà nước. 

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã Thới Sơn tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp đến khu dân cư. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ xã sẽ quan tâm nâng chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo không khí dân chủ để nhân dân tích cực tham gia vào mọi mặt của đời sống xã hội, nhằm tăng cường sự đoàn kết và đồng thuận xã hội. Qua đó, Ủy ban MTTQ cùng chính quyền xã phấn đấu đưa Thới Sơn đạt chuẩn Xã nông thôn mới trong năm 2018.

THANH TÙNG

.
.
.