Thứ Ba, 11/07/2017, 20:39 (GMT+7)
.
Đảng ủy Khối doanh nghiệp Tiền Giang:

Doanh thu đạt hơn 17.580 tỷ đồng

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ XI sơ kết công tác 6 tháng đầu năm vào sáng ngày 11-7, các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt doanh thu 17.580,558 tỷ đồng, tăng 10,46% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận đạt 796,431 tỷ đồng, tăng 7,89% so với cùng kỳ năm 2016. Nộp ngân sách Nhà nước trên 1.911 tỷ đồng. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khối là 97.930.447 USD, tăng 0,78% so với cùng kỳ năm 2016. Có 11 doanh nghiệp trong khối đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, với số vốn là 137,266 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2016 (ảnh chụp tạo Công ty TNHH Royal Foods, khu công nghiệp Mỹ Tho)
Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017 đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2016 (ảnh chụp tạo Công ty TNHH Royal Foods, Khu công nghiệp Mỹ Tho)

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm lo nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công nhân, lao động. Hiện thu nhập bình quân của người lao động ở các doanh nghiệp là từ 3 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể được Đảng ủy khối và cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc đẩy mạnh. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được tăng cường. Các tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực, các phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả. Hiện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh có 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (gồm 14 Đảng bộ và 32 Chi bộ), với tổng số đảng viên là 1.550 đảng viên, trong đó có 29 đảng viên mới kết nạp trong 6 tháng đầu năm 2017.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; tiếp tục lãnh đạo thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện kế hoạch kiện toàn, củng cố cơ sở Đảng năm 2017 theo kế hoạch; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ XI sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ XI sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; tập trung lãnh đạo kiện toàn bộ máy doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ, công tác cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; lãnh đạo các đoàn thể…

HỮU NGHỊ

.
.
.