Thứ Năm, 21/09/2017, 20:33 (GMT+7)
.

Vietcombank thành lập Trung tâm Xử lý tiền mặt

a

Ban Giám đốc Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank ra mắt. (Nguồn: Vietcombank)

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã công bố quyết định thành lập Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank (VCBC) trực thuộc ngân hàng này.

VCBC là đơn vị sự nghiệp trực thuộc trụ sở chính Vietcombank, hạch toán phụ thuộc và có con dấu riêng; được mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước để thực hiện nghiệp vụ nộp, rút tiền mặt và một số nghiệp vụ chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của Vietcombank và quy định của pháp luật.

VCBC có cơ cấu tổ chức như sau: Ban Giám đốc gồm 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc; 3 phòng chức năng gồm phòng Xử lý tiền mặt, phòng Hành chính quản trị và Giao nhận, phòng Kế toán và Dịch vụ khách hàng.

Với chức năng là đơn vị đầu mối của Vietcombank thực hiện giao dịch tiền mặt VND với Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh, khách hàng và thực hiện xuất, nhập khẩu tiền mặt ngoại tệ với ngân hàng, tổ chức tài chính nước ngoài theo quy định của Vietcombank. Thực hiện giao nhận, bảo quản, kiểm đếm, phân loại, đóng bó, vận chuyển tiền mặt trong giao dịch nội bộ Vietcombank; tiếp quỹ, kiểm quỹ cho hệ thống ATM theo quy định về quản lý ngân quỹ hiện hành của Vietcombank.

Ông Nguyễn Danh Lương, Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh: Nhằm hướng tới mục tiêu là trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, 1 trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020. Việc thành lập Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank là một bước chuyển lớn để Vietcombank tiếp tục khẳng định thế mạnh và sự bứt phá của mình trong những năm tới.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Thi đua Trụ sở chính Vietcombank giữ chức Giám đốc Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank.

Theo vietnamplus.vn

 

.
.
.