Thứ Tư, 04/10/2017, 20:55 (GMT+7)
.
UBND TỈNH VÀ TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC:

Tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền hành chính

UBND tỉnh vừa ký thỏa thuận hợp tác việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN). Đây được xem là bước đầu quan trọng cho việc triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền hành chính mà trọng tâm là cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty BĐVN.
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty BĐVN.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty BĐVN nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách mạnh mẽ nền hành chính và triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (gọi tắt Quyết định 45) trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện cải cách TTHC, nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Theo nội dung thỏa thuận, UBND tỉnh và Tổng Công ty BĐVN sẽ hợp tác phối hợp trong việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát; các dịch vụ tài chính bưu chính, như: Chi trả các chế độ lương hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo trợ xã hội, người có công, các dịch vụ thanh toán (thu, chi) giữa các cơ quan, tổ chức và người dân, thu thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh; kiện toàn nâng cao năng lực hoạt động của các điểm Bưu điện văn hóa xã. UBND tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty BĐVN triển khai các đề án, dự án phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động điểm phục vụ bưu chính góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020...

Bưu điện tỉnh ký thỏa thuận hợp tác với một số sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Bưu điện tỉnh ký thỏa thuận hợp tác với một số sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty BĐVN cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 55/63 tỉnh, thành phố công bố danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, số lượng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ này trong 8 tháng đầu năm 2017 của BĐVN đạt trên 5 triệu hồ sơ. Đây là kết quả bước đầu đáng khích lệ trong việc thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Tiền Giang, được lãnh đạo UBND tỉnh tạo điều kiện, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì) và Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị rà soát thủ tục xây dựng nội dung thỏa thuận hợp tác và chuẩn bị các điều kiện triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc ký kết hợp tác này là bước đầu quan trọng cho việc triển khai thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ đối với tỉnh Tiền Giang và BĐVN.

Khẳng định quyết tâm của BĐVN trong việc đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, ông Nguyễn Minh Đức cam kết: Tổng Công ty BĐVN xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC xây dựng và kết nối ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cung cấp qua dịch vụ bưu chính công ích, đầu tư trang thiết bị khang trang điểm giao dịch phục vụ triển khai dịch vụ. Đào tạo, bố trí nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC của người dân, đặc biệt là tại các địa bàn nông thôn. Đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện được chính xác, an toàn, nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần vào việc cải thiện xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc cung ứng dịch vụ bưu chính - hành chính công nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách TTHC và thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở văn bản thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ bưu chính - hành chính công, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian trong thực hiện các TTHC. UBND tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty BĐVN làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công; đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời các vấn đề liên quan để triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, phù hợp với quy hoạch, định hướng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

HOÀI THU

.
.
.