123
16 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 - Báo Ấp Bắc điện tử
Thứ Năm, 04/01/2018, 21:51 (GMT+7)
.

16 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

Chiều ngày 4-1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết quả, trong năm 2017 đã tổ chức thẩm định và công nhận thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó đã tổ chức công bố 5 xã, còn lại 11 xã sẽ tổ chức công bố trong đầu năm 2018. Nâng đến nay, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 40 xã (chiếm 27,8% tổng số xã của tỉnh). Bình quân số tiêu chí đạt được trên địa bàn tỉnh là 13,03 tiêu chí/xã, tăng 0,8 tiêu chí so với năm 2016.

Mục tiêu trong năm 2018, có thêm từ 12 – 15 xã đạt chuẩn; nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 52 – 55 xã; số tiêu chí bình quân/xã tăng so với năm 2017 từ 1 đến 1,5 tiêu chí (bình quân đạt 14 – 14,5 tiêu chí/xã).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cho biết: Chương trình xây dựng nông thôn mới hiện đang được nhân dân ủng hộ cao cần phải giữ vững và tiếp tục duy trì, phát huy. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp và các sở, ngành có liên quan đến các tiêu chí nông thôn mới cần khắc phục những hạn chế và tâm huyết với xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến chất lượng các công trình nông thôn mới nhiều hơn, thường xuyên hơn; trong thời gian tới, các huyện cần có cán bộ chuyên trách, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nhiệt huyết với nông thôn mới.

QUỐC TUẤN

.
.
.