123
Hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ cho việc đánh bắt hải sản - Báo Ấp Bắc điện tử
Thứ Bảy, 10/03/2018, 08:14 (GMT+7)
.

Hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ cho việc đánh bắt hải sản

Thực hiện theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07-7-2014 của Chính phủ Về một số chính sách phát triển thủy sản và Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 2 chính sách trên với tổng số tiền hơn 101 tỷ đồng.

Tàu đánh bắt thủy sản về tại cảng Mỹ Tho. Ảnh: Như Lam
Tàu đánh bắt thủy sản về tại cảng Mỹ Tho. Ảnh: Như Lam

Trong đó thành phố Mỹ Tho được hỗ trợ với tổng số tiền là 66.611.000.000 đồng, phường 2 có số tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản chiếm đa số của thành phố Mỹ Tho. Nên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ với tổng số tiền là 35.085.000.000 đồng cho 32 chủ phương tiện tàu cá.

 Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07-7-2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 7 đợt với số tiền là 59.280.000.000 đồng. Trong đó thành phố Mỹ Tho hỗ trợ 7 đợt với số tiền là 47.080.000.000 đồng, phường 2 có số tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản chiếm đa số của thành phố Mỹ Tho. Nên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 7 đợt với số tiền là 29.160.000.000 đồng cho 20 chủ phương tiện tàu cá.

Với  Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 4 đợt với số tiền là 42.243.705.000 đồng. Trong đó thành phố Mỹ Tho hỗ trợ 4 đợt với số tiền là 19.531.000.000 đồng, phường 2 hỗ trợ 4 đợt với số tiền là 5.925.000.000 đồng cho 12 chủ phương tiện tàu cá.

VĂN DŨNG

.
.
.