Chủ Nhật, 15/04/2018, 14:25 (GMT+7)
.

Lãnh đạo, cán bộ phải đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh diễn ra vào ngày 13-4.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi họp
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi họp.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 40/144 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân số tiêu chí đạt được đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 17,45 tiêu chí/xã. Trong đó, có 17 xã đạt 19 tiêu chí, 22 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí và 1 xã đạt 14 tiêu chí.

Trong năm 2018, toàn tỉnh có 22 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và xã Đạo Thạnh (TP. Mỹ Tho) chưa đạt chuẩn trong năm 2017 nên tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Trong số 22 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới có 13 xã đạt 14 tiêu chí, 2 xã đạt 13 tiêu chí, 7 xã đạt 12 tiêu chí. Riêng xã Đạo Thạnh đến cuối năm 2017 cũng chỉ mới đạt 14 tiêu chí.

Quản cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng chỉ đạo, trong năm 2018, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới phải hoàn thiện các tiêu chí đã bị rớt sau khi công nhận.

Ban Chỉ đạo các xã phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với công tác duy trì và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 cần phải có lộ trình cụ thể, rõ ràng hoàn thành các tiêu chí.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các xã cần sớm hoàn thiện tiêu chí số 18 về Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; bởi lãnh đạo, cán bộ phải đi đầu, làm gương trong công tác xây dựng nông thôn mới.

 

QUỐC TUẤN
 

.
.
.