Thứ Hai, 09/04/2018, 14:10 (GMT+7)
.

Thấy gì qua Chỉ số PAPI năm 2017?

Qua Báo cáo về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2017 vừa được công bố vào ngày 4-4, đối chiếu với số liệu của năm 2016 cho thấy, các chỉ số thành phần cấu thành Chỉ số PAPI của Tiền Giang diễn biến theo chiều hướng giảm. Cụ thể, có 2 chỉ số thành phần tăng điểm là Chỉ số thủ tục hành chính công (từ 7.25 điểm năm 2016 tăng lên 7.30 năm 2017) và Chỉ số cung ứng dịch vụ công (từ 6.52 điểm năm 2016 tăng lên 6.62 năm 2017).

Trong khi đó, có đến 4 chỉ số thành phần còn lại giảm điểm là: Chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở (từ 5.06 điểm năm 2016 giảm còn 4.83 điểm năm 2017), Chỉ số công khai minh bạch (từ 5.80 điểm năm 2016 giảm còn 5.21 điểm năm 2017), Chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân (từ 4.94 điểm năm 2016 giảm còn 4.72 điểm năm 2017) và Chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (từ 6.99 điểm năm 2016 giảm còn 6.96 điểm năm 2017). Với số điểm đạt được của các chỉ số thành phần trên, kết quả PAPI của Tiền Giang năm 2017 đạt 35.64 điểm (năm 2016 là 36.56 điểm, xếp loại Trung bình cao), xếp loại Trung bình thấp.

Chỉ số PAPI bao gồm 6 chỉ số lĩnh vực nội dung, 22 chỉ số nội dung thành phần và hơn 90 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh, thành. Chỉ số PAPI được cấu thành từ việc tính toán, tổng hợp từ hơn 5.700 biến số cấu thành chỉ tiêu, nhóm thành hơn 1.370 biến số cấu thành chỉ số thành phần và hơn 370 biến số cấu thành 6 lĩnh vực nội dung.

Năm 2017 là năm thứ 7 liên tiếp UNDP thực hiện khảo sát PAPI tại Việt Nam. Kết quả PAPI thể hiện đánh giá của người dân thông qua trải nghiệm và cảm nhận của họ về hiệu quả quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công của bộ máy chính quyền các cấp.

M.T

.
.
.