Thứ Năm, 19/07/2018, 17:18 (GMT+7)
.

Phấn đấu đến cuối tháng 11 hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018

Đó là quyết tâm đề ra của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Châu Thành sau khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Huyện Châu Thành đang nỗ lực khôi phục cây vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim.		Ảnh: NGUYỄN SỰ
Huyện Châu Thành đang nỗ lực khôi phục cây vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim. Ảnh: NGUYỄN SỰ

NHIỀU CHỈ TIÊU ĐẠT KHÁ VÀ TĂNG SO CÙNG KỲ

Ngay từ đầu năm 2018, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra đạt khá và tăng so cùng kỳ. Trong đó, sản xuất nông nghiệp đạt năng suất, chất lượng; sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ có chuyển biến tích cực và tăng so với cùng kỳ.

Cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng để phục vụ phát triển sản xuất và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới. Văn hóa - xã hội đạt được những kết quả khá đồng bộ.

Các đối tượng chính sách, xã hội được quan tâm chăm lo; chất lượng giáo dục các bậc học từng bước được nâng lên. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Về xây dựng nông thôn mới, huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đảng viên và nhân dân để mọi người hiểu rõ và tích cực tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các xã dự kiến ra mắt nông thôn mới năm 2019; tập trung củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt hoặc đạt nhưng còn hạn chế.

Song song đó, huyện tập trung kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với xã Tân Lý Đông, xã Vĩnh Kim để thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới còn lại, hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh thẩm định để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã tập trung củng cố, nâng chất 19 tiêu chí nông thôn mới ở các xã Long An, Tân Hội Đông, Tam Hiệp, Kim Sơn; đồng thời, rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở xã Phú Phong, Long Hưng, Tân Hương, Nhị Bình, Hữu Đạo, Thân Cửu Nghĩa để đăng ký xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện cùng các ngành và đoàn thể huyện tiếp tục hỗ trợ xã Tân Lý Đông, xã Vĩnh Kim tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; hoàn chỉnh hồ sơ các tiêu chí đã đạt trình tỉnh thẩm định.

Kết quả, xã Vĩnh Kim trình 10 tiêu chí và đã được công nhận đạt 4 tiêu chí; xã Tân Lý Đông trình 9 tiêu chí và đã được công nhận đạt 7 tiêu chí. Nâng đến nay, huyện đã có 1 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 6 xã đạt 13 - 17 tiêu chí, 15 xã đạt 8 - 12 tiêu chí.

NỖ LỰC HOÀN THÀNH SỚM CÁC CHỈ TIÊU NĂM

Tuy nhiên, theo đánh giá của Huyện ủy Châu Thành, tốc độ tăng trưởng kinh tế theo giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm chỉ đạt 10,84% (Nghị quyết năm 2018 tăng 11,03% so với năm 2017). Tuy một số chỉ tiêu Nghị quyết tăng so với cùng kỳ, nhưng so với tiến độ đề ra trong năm còn đạt thấp.

Ngoài ra, giá cả một số mặt hàng nông sản thường xuyên biến động, thiếu ổn định đã phần nào ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Việc xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện các tiêu chí ở một số xã còn chậm, chưa có chuyển biến.

Trên cơ sở đó, Huyện ủy Châu Thành yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, đề ra các giải pháp tập trung lãnh đạo để phấn đấu đến cuối tháng 11 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018.

Theo đó, huyện tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ; tập trung khôi phục cây vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim.

Cùng với đó, huyện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi; thường xuyên kiểm tra để kịp thời xử lý các điểm sạt lở nhằm hạn chế thiệt hại xảy ra; đồng thời, theo dõi và cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình khí tượng, thủy văn để các cấp, các ngành và nhân dân chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Bên cạnh đó, huyện tập trung triển khai thực hiện Đề án Tái cấu trúc ngành Công nghiệp gắn với quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; sớm hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết để chọn nhà đầu tư Cụm công nghiệp Tân Lý Đông.

Huyện cũng tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách ưu đãi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; phối hợp với các ngành tỉnh để hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp. Đồng thời là tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ đối với người lao động và xử lý chất thải ở các cơ sở sản xuất, kịp thời xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

D.S

.
.
.