Thứ Tư, 12/09/2018, 20:44 (GMT+7)
.

Thủ tướng chỉ đạo chuyển giao KCN Dịch vụ Dầu khí về cho Tiền Giang

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp,Tiền Giang.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương, nghiêm túc chuyển giao dự án như chỉ đạo của Thủ tướng vào tháng 10/2014.  Và yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức thu hồi đất dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương hướng dẫn, giám sát việc thu hồi, chuyển giao dự án theo đúng quy định của pháp luật.

a
Công văn của Văn phòng Chính phủ.

Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp có diện tích hơn 285 ha, nằm trên địa bàn các xã Gia Thuận, Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; có vị trí thuận tiện trong việc phát triển kinh tế biển, đặc biệt là ngành công nghiệp Dầu khí.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 25/3/2011.Qua 3 năm triển khai Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp chỉ mới tiếp nhận một dự án đầu tư nhà máy sản xuất ống thép thẳng.

Do đó, tháng 10/2014, Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc chuyển giao nguyên trạng dự án khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp về cho Tiền Giang để tiếp tục quản lý, sử dụng theo đúng Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được phê duyệt.

DS


 

.
.
.