Thứ Tư, 28/08/2019, 20:44 (GMT+7)
.

Chương trình tín dụng chính sách xã hội đi vào cuộc sống

(ABO) Ngày 28-8, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã triển khai thực hiện các chương trình tín dụng CSXH hiệu quả, đúng quy định.

Nguồn vốn tín dụng CSXH đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống nhân dân.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động tín dụng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng lên.

Tính đến hết tháng 6-2019, Tiền Giang đã và đang triển khai thực hiện cho vay 12 chương trình tín dụng, tăng 2 chương trình so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW với tổng dư nợ đạt trên 2.400 tỷ đồng, hơn 110 ngàn hộ nghèo, các đối tượng chính sách còn dư nợ.

Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng Giấy khen cho các tập thể tại tỉnh Tiền Giang do có đóng góp trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.
Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng Giấy khen cho các tập thể tại tỉnh Tiền Giang do có đóng góp trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Tăng trưởng tín dụng 5 năm đạt 813,9 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 8,53%; tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 0,65% (cuối năm 2014) xuống 0,18% (hết tháng 6-2019).

Đặc biệt, qua 5 năm, có trên 200 ngàn lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng CSXH, góp phần giúp cho hơn 36 ngàn hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,98% (cuối năm 2014) xuống 3,41% (cuối năm 2018) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; giúp hơn 16.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; trên 27.000 lao động được hỗ trợ việc làm…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành có liên quan, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Tiền Giang tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Thông tri số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH.

Đồng thời, cân đối nguồn ngân sách nhà nước tỉnh, huyện ủy thác sang hệ thống Chi nhánh Ngân hàng CSXH để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng CSXH và đảm bảo hoạt động ổn định, bền vững của Chi nhánh Ngân hàng CSXH.

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Tiền Giang chủ động phối hợp với thực hiện công tác điều tra, xác định đối tượng vay vốn; hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững…

Dịp này, Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân tại tỉnh Tiền Giang do có đóng góp trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

M. THÀNH

 

 

 

 

 

.
.
.