Thứ Hai, 30/09/2019, 11:39 (GMT+7)
.

Cả nước giảm 211 Chi cục Thuế

(ABO) Ngày 30-9, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành (đợt 3 năm 2019).

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Trước đó, ngày 13-4-2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520 phê duyệt Kế hoạch triển khai, sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đúng Nghị quyết số 18 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Như vậy, tính đến hết tháng 9-2019, Tổng cục Thuế thực hiện hợp nhất được 401 Chi cục Thuế thuộc 61 Cục Thuế tỉnh, thành phố để thành lập 190 Chi cục Thuế, giảm 211 Chi cục Thuế.

Số Chi cục Thuế trong cả nước đã giảm từ 711 còn 500 Chi cục Thuế, cùng với việc cắt giảm được 211 Chi cục Thuế thì đã cắt giảm được 1.500 Đội thuế.

Riêng tại Tiền Giang, vào cuối tháng 7-2019, Tổng cục Thuế đã công bố quyết định của Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể là hợp nhất 3 Chi cục Thuế TX. Gò Công, Chi cục Thuế huyện Gò Công Đông, Chi cục Thuế huyện Tân Phú Đông thành Chi cục Thuế khu vực TX. Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông; hợp nhất 2 Chi cục Thuế huyện Châu Thành, Chi cục Thuế huyện Tân Phước thành Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước; hợp nhất 2 Chi cục Thuế TX. Cai Lậy, Chi cục Thuế huyện Cai Lậy thành Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây, Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo thành Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo; duy trì Chi cục Thuế TP. Mỹ Tho và Chi cục Thuế huyện Cái Bè.

M. THÀNH

.
.
.