Thứ Tư, 04/09/2019, 17:25 (GMT+7)
.

Tham vấn ý kiến lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang

(ABO) Sáng 4-9, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang tổ chức Hội thảo Tham vấn ý kiến về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Phó Trưởng ban, Ban chiến lược phát triển vùng, Viện Chiến lược phát biển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Đức trình bày cơ bản công tác quy hoạch.
Phó Trưởng ban Chiến lược phát triển vùng, Viện Chiến lược phát biển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Đức trình bày cơ bản công tác quy hoạch.
Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.
 
Tại hội thảo, Phó Trưởng ban Chiến lược phát triển vùng, Viện Chiến lược phát biển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Đức trình bày cơ bản công tác quy hoạch, nội dung, yêu cầu của quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch; nêu rõ vai trò, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thực hiện Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.
 
Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Thông phát biểu ý kiến tại buổi hội thảo.
Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Thông phát biểu ý kiến tại hội thảo.
 
Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Thông đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện cùng phối hợp chặt chẽ với nhau để xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định và thực hiện các trình tự tiếp theo trong triển khai lập Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch.
VĂN THẢO
.
.
.