Thứ Năm, 28/11/2019, 19:59 (GMT+7)
.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Nguồn vốn 2.186 tỷ đồng đã chuyển về Tiền Giang

(ABO) Ngày 27-11, Bộ Tài chính có văn bản gửi Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018.

Nguồn vốn 2.186 tỷ đồng đã về tới Tiền Giang.
Trên công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Theo đó, thực hiện Quyết định 1625/QĐ-TTg ngày 14-11 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018.

Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Hỗ trợ tỉnh Tiền Giang 2.186 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018 để thực hiện Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (gọi tắt là Dự án).

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 2, khoản 3, Điều 2 Quyết định 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; quản lý, sử dụng số vốn được ngân sách Trung ương hỗ trợ đúng quy định của pháp luật hiện hành; chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, sớm hoàn thành Dự án đưa vào sử dụng và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư theo quy định; thực hiện rút dự toán đối với số vốn hỗ trợ trên theo quy định tại Thông tư 119/2016/TT-BTC ngày 5-12-2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn cho Dự án theo mức vốn hỗ trợ tại quyết định phân bổ vốn của tỉnh; theo dõi riêng và định kỳ hằng tháng báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện, thanh toán vốn của Dự án nêu trên.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang, nguồn vốn 2.186 tỷ đồng đã được chuyển về tỉnh. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao vốn là giải ngân được.

Theo Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Thanh Phương, Dự án có tổng mức đầu tư là 12.668 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay là 10.482 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ là 2.186 tỷ đồng.

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn 2.186 tỷ đồng, căn cứ Nghị định 63 của Chính phủ về việc quản lý dự án PPP, 2.186 tỷ đồng sẽ ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), phần còn lại thực hiện một số hạng mục xây lắp.

Cụ thể, đối với công tác GPMB, sẽ tiến hành hoàn trả phần chi phí GPMB mà tỉnh đã ứng (278 tỷ đồng); hoàn trả cho Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) 1.445 tỷ đồng; tạm ứng theo hồ sơ chuẩn bị phê duyệt là 10 tỷ đồng, dự trù kinh phí GPMB cho các hạng mục bổ sung đang chuẩn bị trình phê duyệt là 53 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kinh phí GPMB Dự án là 1.786 tỷ đồng. Phần vốn còn lại sẽ thực hiện một số hạng mục xây lắp, trong đó ưu tiên thực hiện các hạng mục như: 22 km đường gom để phục vụ dân sinh; 3 cây cầu vượt với tổng mức đầu tư khoảng 360 tỷ đồng.

Phần vốn còn lại là 39 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để sử dụng cho công tác kiểm định chất lượng công trình, chi phí quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

D. SƠN - M. THÀNH

.
.
.