Thứ Hai, 02/12/2019, 19:36 (GMT+7)
.

Cân đối ngân sách không để thiếu vốn giải tỏa, đền bù

(ABO) Phát biểu tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 vào chiều 2-12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) xây dựng tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.

Riêng Sở Tài chính phối hợp với Sở KH-ĐT cân đối ngân sách không để thiếu vốn giải tỏa, đền bù. Đồng thời, yêu cầu các địa phương gắn công tác giải tỏa, đền bù với tiếp công dân, giải quyết khiếu nại…

Cũng tại hội nghị, đại diện các chủ đầu tư (sở, ban, ngành và địa phương) đã báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công; đồng thời, trình bày những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai các dự án. Theo đó, đến thời điểm này, nhiều chủ đầu tư đã thực hiện việc giải ngân các dự án đầu tư công đạt tỷ lệ cao.

Theo Sở KH-ĐT, năm 2019, tổng vốn đầu tư công của tỉnh trên 3.846 tỷ đồng, chiếm trên 11% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.

Quyền Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Đình Thông báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.
Quyền Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Đình Thông báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Qua quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và có tính chất ngân sách tăng thêm trên 302 tỷ đồng. Nhờ đó, tổng vốn đầu tư công năm 2019 của tỉnh đạt gần 4.149 tỷ đồng, tăng 7,9% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đến hết tháng 11-2019, vốn đầu tư trong cân đối đã giải ngân trên 2.541 tỷ đồng, đạt trên 95% kế hoạch; vốn hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân gần 64%; vốn hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu giải ngân đạt 79%; vốn ODA giải ngân đạt gần 85%; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt 6%.

Năm 2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công của tỉnh là 5.715 tỷ đồng, chiếm trên 15% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tăng trên 37% so với năm 2019.

M. THÀNH

.
.
.