Thứ Năm, 26/03/2020, 16:24 (GMT+7)
.
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ:

Thẩm định quy hoạch tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2030

(ABO) Sáng 26-3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức phiên họp trực tuyến thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trần Quốc Phương chủ trì phiên họp. Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Đồng chí Trần Quốc Phương đánh giá cao dự thảo báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030. Ảnh chụp qua màn hình trực tuyến.
Đồng chí Trần Quốc Phương đánh giá cao dự thảo báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030. Ảnh chụp qua màn hình trực tuyến.
 
Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Thông đã tóm tắt dự thảo báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiền Giang xác định 6 quan điểm phát triển. Cụ thể là: Phát triển tỉnh phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của cả nước, vùng Đồng bằng sông Cửu Long; khai thác lợi thế Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, đưa vị thế phát triển của tỉnh là một trong những tỉnh dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
 
Phát triển tỉnh nhanh và bền vững trên cơ sở ưu tiên các ngành lợi thế, nhiều tiềm năng đặt trong điều kiện huy động cao các nguồn lực cho phát triển. Phát triển tỉnh hướng đến nâng cao các điều kiện sống cho người dân, đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận các cơ hội phát triển.
 
Phát triển tỉnh phải định hướng dài hạn, đảm bảo các điều kiện và tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn phát triển kế tiếp. Phát triển tỉnh hướng tới tổ chức, sắp xếp không gian phát triển đảm bảo tính hiệu quả, bố trí hợp lý không gian kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xung đột hiện tại và định hướng không gian cho các nhu cầu xuất hiện trong tương lai.
 
Phát triển tỉnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới biển; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác. Bên cạnh đó, Tiền Giang đã xây dựng kịch bản và phương án phát triển, khung định hướng và không gian phát triển.
 
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng thẩm định, chuyên gia đã đóng góp ý kiến về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Các chuyên gia tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.
Các chuyên gia tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.
 
Tại phiên họp, đồng chí Trần Văn Dũng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng thẩm định, chuyên gia để hoàn thiện dự thảo nhiệm vụ quy hoạch tỉnh. Đồng thời, giải đáp các thắc mắc của thành viên, chuyên gia và Bộ, ngành Trung ương.
 
Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trần Quốc Phương đánh giá cao dự thảo báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang cần quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch của từng đơn vị. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo lập quy hoạch tỉnh. Tiền Giang cần thay đổi mốc tầm nhìn đến năm 2045 thành năm 2050…
 
VĂN THẢO
.
.
.