Thứ Bảy, 28/11/2020, 22:13 (GMT+7)
.

Ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc

(ABO) Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Gạo vừa tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân đối với Công ty TNHH Giày Hùng Phát theo Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19-10-2020 và Quyết định 32/2020/QĐ-CP ngày 19-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đây là công ty đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được vay vốn tín dụng chính sách để trả lương người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

a
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Gạo ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân tín dụng chính sách với Công ty TNHH Giày Hùng Phát.

Theo đó, Công ty TNHH Giày Hùng Phát có 15 lao động, trong đó có 6 lao động phải ngừng việc do ảnh hưởng đại dịch Covid 19. Căn cứ theo Nghị quyết 154, Quyết định 32/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Công ty TNHH Giày Hùng Phát được vay số tiền 30.870.000 đồng để trả lương ngừng việc cho 6 lao động trong 3 tháng (tháng 4, 5 và 6-2020). Thời gian vay vốn là 12 tháng, lãi suất vay áp dụng là 0%.

T.T

.
.
.