Thứ Hai, 27/09/2021, 10:48 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

(ABO) Mục đích của kế hoạch là nhằm thúc đẩy sớm và chuẩn bị tốt các điều kiện để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tối đa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động của dịch Covid-19. Tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, thu hút đầu tư, cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì, hoạt động trở lại và sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng chống dịch, góp phần phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh; ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nguồn thu ngân sách.

Đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe, đời sống cho người lao động và nhân dân; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở đánh giá khả năng kiểm soát dịch bệnh, mức độ nguy cơ, tỷ lệ tiêm vắc xin, khả năng đáp ứng của nhân lực và cơ sở vật chất của ngành Y tế, trong kế hoạch từ nay đến cuối năm  2021, chia ra 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ nay đến ngày 31-10-2021), tỉnh sẽ khống chế được dịch bệnh và chuyển tỉnh từ có nguy cơ cao sang nguy cơ; tập trung cho công tác phòng chống dịch và từng bước phục hồi một số hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp.

Ở giai đoạn này, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với an toàn phòng chống dịch. Đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, hoạt động trở lại. Thực hiện công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Đảm bảo việc đi lại của nhân dân thông suốt, thuận lợi và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Giai đoạn 2 (từ 1-11-2021 đến 31-12-2021), tỉnh chuyển từ “nguy cơ” sang “bình thường mới”. Đánh giá các nội dung đã triển khai giai đoạn 1, rút kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ tiếp theo trên cơ sở kết quả thực hiện các giải pháp phòng chống dịch của ngành Y tế (tỷ lệ tiêm vắc xin cho người dân trong độ tuổi, đánh giá mức độ nguy cơ).

Ở giai đoạn này, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh gắn với chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ để thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi, ổn định sản xuất kinh doanh. Tập trung khơi thông vốn đầu tư sản xuất.

Tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác truyền thông; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

M.T

.
.
.