Thứ Ba, 12/04/2022, 19:41 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Tập trung toàn lực xây dựng huyện nông thôn mới

(ABO) Ngày 12-4, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cai Lậy Nguyễn Văn Bằng chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đến tháng 4-2022, huyện Cai Lậy có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Bình Phú đã đạt các tiêu chí đô thị loại V. Năm 2022, huyện Cai Lậy phấn đấu xây dựng xã Phú Nhuận và xã Ngũ Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, công nhận thị trấn Bình Phú và xây dựng Bình Phú đạt chuẩn đô thị văn minh. Đặc biệt, địa phương tập trung toàn lực hoàn thành mục tiêu ra mắt huyện nông thôn mới.

Đại biểu tham dự cuộc họp.
Đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, các ngành đã thảo luận, đề xuất giải pháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh trong năm 2022. Đặc biệt là hoàn thiện, nâng chất Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong đó, huyện tập trung cho các tiêu chí: Giao thông, Tổ chức sản xuất, Môi trường và An toàn thực phẩm, Y tế…

Ông Nguyễn Văn Bằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cai Lậy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Bằng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Bằng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phát huy tốt các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh.

Các xã phải tập trung rà soát, củng cố Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt đối với các tiêu chí, chỉ tiêu chưa thật sự bền vững, phát huy trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022...

                                                          QUẾ NGÂN

        

 

 

 

 


 

 

.
.
.