Thứ Tư, 15/06/2022, 15:17 (GMT+7)
.

Huyện Châu Thành: Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Phong trào Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thời gian qua có sự phát triển về số lượng lẫn chất lượng. Để phong trào KTTT ngày càng phát triển, địa phương đang đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ hợp tác xã (HTX).

Theo UBND huyện Châu Thành, tính đến tháng 6-2022, toàn huyện có 3 quỹ tín dụng nhân dân và 40 HTX hoạt động trên các lĩnh vực.

NHIỀU ĐIỂM SÁNG, NHƯNG ...

Trong đó có 19 HTX xếp loại khá tốt, 20 HTX xếp loại trung bình, 1 HTX mới thành lập chưa có doanh thu nên không đánh giá, 3 HTX ngừng hoạt động. Tổng doanh thu của các HTX trong năm 2021 hơn 121 tỷ đồng, doanh thu bình quân hơn 2,8 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận trung bình hơn 93 triệu đồng/HTX.

Trên địa bàn huyện có một số mô hình HTX hoạt động hiệu quả. Điển hình là HTX Nông nghiệp Đông Nghi với sản phẩm OCOP chế biến từ sữa dê kết hợp du lịch tại khu vực chăn nuôi của thành viên HTX. Nhờ hiệu quả từ việc liên kết sản xuất gắn với du lịch, HTX đã thu hút được nhiều hộ tham gia HTX. Một số HTX nông nghiệp khác cũng hoạt động có hiệu quả như: HTX Dịch vụ nông nghiệp Bàn Long tiêu thụ các loại trái cây; HTX Nông sản Tân Lý Tây tiêu thụ các loại rau, củ, quả cung ứng cho Siêu thị Megamarket, Bách Hóa Xanh…

Thu mua nông sản tại HTX Tân Lý Tây.
Thu mua nông sản tại HTX Tân Lý Tây.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, việc phát triển KTTT, nhất là HTX ở huyện cũng còn gặp một số khó khăn. Cụ thể, một số HTX được thành lập chưa thật sự tự nguyện, mang nặng tính hình thức nhằm đáp ứng theo yêu cầu của tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới. Điều này dẫn tới thành viên không góp vốn, hội đồng quản trị hoạt động ì ạch, không tâm huyết, thiếu gắn bó.

Hiện nay, bộ máy quản lý của một số HTX có trình độ, năng lực điều hành hạn chế, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, tâm huyết. Nhiều HTX bộ máy quản lý thay đổi liên tục hằng năm, không có sự kế thừa, không phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên cùng điều hành quản lý. Do đó, việc nắm bắt thông tin thị trường và tiếp cận các công nghệ mới còn hạn chế, chưa chủ động trong liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản cho thành viên.

Hoạt động của nhiều HTX quy mô còn nhỏ lẻ, thiếu chiến lược cũng như phương án trong sản xuất, kinh doanh. Cơ sở vật chất, kỹ thuật còn khó khăn, thiếu nguồn vốn; chất lượng sản phẩm, dịch vụ kém sức cạnh tranh. Doanh thu, lợi nhuận thấp nên chưa mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên và người dân trên địa bàn.

ĐỂ LAN TỎA NHỮNG ĐIỂM SÁNG

Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển KTTT, trên cơ sở những khó khăn, hạn chế, UBND huyện Châu Thành xác định đẩy mạnh hỗ trợ phát triển KTTT, mà cụ thể HTX là một trong những công việc trọng tâm tới đây.

Theo Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Huỳnh Văn Bé Hai, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách về KTTT đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, tạo tiền đề cho KTTT phát triển. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, người dân về vai trò của HTX.

Một trong những công việc trọng tâm nữa là phối hợp với sở, ngành thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo đúng quy định. Huyện sẽ theo dõi tình hình hoạt động của các HTX để có kế hoạch củng cố, nâng chất hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Đồng thời, xử lý dứt điểm các HTX yếu kém ngừng hoạt động. Trong đó, địa phương sẽ tập trung vào công tác củng cố bộ máy hoạt động, định hướng mở rộng ngành nghề phục vụ lợi ích cho thành viên, hỗ trợ đất đai cho HTX; thực hiện hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, sản xuất an toàn và liên kết tiêu thụ, xây dựng sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, huyện sẽ xác định lợi thế của từng HTX để phối hợp tìm kiếm, giới thiệu đối tác cung - cầu cho HTX. Đặc biệt là xây dựng nhiều mô hình HTX liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế ổn định, hiệu quả.

Cũng theo đồng chí Huỳnh Văn Bé Hai, đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện sẽ tăng cường chỉ đạo, phân công cụ thể, nhanh chóng có giải pháp để hoàn thiện các chỉ tiêu không đạt theo yêu cầu của tiêu chí Tổ chức sản xuất. Địa phương sẽ chú trọng đề ra các giải pháp để tiếp tục duy trì, nâng chất tiêu chí này tại các xã đã đánh giá đạt được trong thời gian qua.

Ngoài ra, huyện sẽ tiếp tục hướng dẫn hỗ trợ cho các HTX xây dựng các dự án liên kết theo Nghị định 98/2018 của Chính phủ và Nghị quyết 07/2019 ngày 12-7-2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

ANH THƯ

.
.
.