Thứ Bảy, 13/08/2022, 15:13 (GMT+7)
.

Xã Phú Thạnh: Nỗ lực cán đích nông thôn mới

Đến nay, xã Phú Thạnh (huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo của xã ngày càng đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã ngày càng nâng lên.

Trong năm 2022, xã Phú Thạnh quyết tâm xây dựng đạt chuẩn NTM, trên cơ sở huy động mọi nguồn lực, vận động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh Lê Trần Ngọc Lâm cho biết, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Phú Thạnh rất quan tâm đến phát triển giao thông nông thôn. Theo đó, tranh thủ từ các nguồn vốn, xã đã thực hiện 4 công trình giao thông đạt chuẩn NTM, tổng chiều dài 3.800 m, kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng. Nâng đến nay, xã Phú Thạnh có trên 80% tuyến đường giao thông đạt chuẩn NTM, bảo đảm nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Nhà Văn hóa xã Phú Thạnh vừa xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng.
Nhà Văn hóa xã Phú Thạnh vừa xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến ấp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, gắn với xây dựng các phong trào “5 không, 3 sạch”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thanh niên chung sức xây dựng NTM”… Đồng thời, triển khai các mô hình tổ phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, nông dân tự quản an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thắp sáng đường quê… Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã cũng đã vận động hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà tặng hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức 35 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật phục vụ sản xuất nông ngư nghiệp, có trên 1.000 lượt hội viên nông dân tham dự, nội dung ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch” tại 7/7 chi hội ấp, thành lập 11 tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ tham gia thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Đoàn Thanh niên của xã Phú Thạnh thường xuyên tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” và “Ngày thứ bảy tình nguyện”, với nhiều công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực hỗ trợ xây dựng NTM.

Trên địa bàn xã Phú Thạnh có 18 tuyến đường dây trung thế, dài trên 26 km, 48 tuyến đường dây hạ thế, dài hơn 47 km. Hiện nay, lưới điện nông thôn phủ khắp 7/7 ấp, 100% hộ dân của xã có điện sử dụng, với 2.403 hộ. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đạt 94%.

Bên cạnh đó, còn có 91 tuyến đường dây điện, bao gồm 13 tuyến trung thế và 78 tuyến hạ thế cần phải đầu tư xây dựng, nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của người dân. Đến nay, xã đã phối hợp với ngành Điện cấm trụ xong 80 tuyến, chuẩn bị kéo dây và đổi điện kế; đồng thời, tập trung vận động 78 hộ khắc phục sử dụng sau điện kế không an toàn.

Từ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã xuất hiện nhiều điển hình trong góp công, góp sức vào xây dựng NTM như hiến đất mở đường, đóng góp cây cối, hoa màu, ngày công lao động…

Một số chỉ tiêu đạt cao như: Hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM; có đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% ấp có nhà văn hóa đủ điều kiện hoạt động; Bưu điện văn hóa xã đạt chuẩn... Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm qua từng năm. Đầu năm 2021, xã có 276 hộ nghèo, 64 hộ cận nghèo, đến nay toàn xã còn 102 hộ nghèo, chiếm 4,2% và 59 hộ cận nghèo, chiếm 2,4%.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã Phú Thạnh đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà Văn hóa xã cùng với 3 Nhà văn hóa liên ấp gồm Kinh Nhiếm - Bãi Bùn; Giồng Keo - Tân Phú và Nhà văn hóa liên ấp Cả Thu 1 - Cả Thu 2 - Bà Lắm. Các nhà văn hóa liên ấp của xã Phú Thạnh đều được xây dựng khang trang, mỗi nhà văn hóa có diện tích sử dụng 134 m2, sức chứa 50 chỗ ngồi, bảo đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân trong xã.

Theo Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Phú Thạnh Nguyễn Văn Đoàn, để thực hiện lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM trong năm 2022, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM với nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa của Đài truyền thanh xã, Trạm truyền thanh ấp, loa di động và thông qua các buổi sinh hoạt của đoàn thể về mục đích ý nghĩa của xây dựng NTM cũng như 19 tiêu chí NTM đến các hộ dân.

Phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề cho hơn 200 người là thành viên nòng cốt tham gia xây dựng NTM của các ấp. Qua tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư về xây dựng NTM.

Những kết quả đạt được đến thời điểm này là động lực để cán bộ và nhân dân xã Phú Thạnh quyết tâm thực hiện hoàn thành lộ trình xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra. Bằng cách làm linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, xã Phú Thạnh quyết tâm về đích NTM trong năm 2022. Các tiêu chí về Điện, Nhà ở dân cư, Văn hóa, Hộ nghèo có sự chuyển biến tích cực. Đến nay, bộ mặt nông thôn xã Phú Thạnh đã có sự thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên.

Có thể thấy, với quyết tâm chính trị cao, xã Phú Thạnh đã huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM trong năm 2022. Trong đó, công tác tuyên truyền vận động được xã đặt lên hàng đầu và lấy người dân làm chủ thể xây dựng NTM, kết hợp huy động mọi nguồn lực để sớm hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo kế hoạch đề ra.

HỮU DƯ

.
.
.