Thứ Năm, 29/09/2022, 10:40 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Du lịch phục hồi khá tốt

(ABO) Dấu hiệu gần đây cho thấy tình hình du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phục hồi khá tốt. Kết quả này phần lớn được khơi nguồn từ kết quả Tiền Giang đã tập trung triển khai Kế hoạch 378/KH-UBND ban hành ngày 15-12-2021 về phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19.

Lượng khách du lịch đến Tiền Giang phục hồi khá tốt.
Lượng khách du lịch quốc tế đến Tiền Giang phục hồi khá tốt.

Thống kê cho thấy, khách du lịch đến tỉnh Tiền Giang trong quý III-2022 đạt khoảng 251.000 lượt khách. Nếu tính chung 9 tháng năm 2022, lượng khách du lịch đến tỉnh Tiền Giang đạt hơn 542.000 lượt khách, đạt hơn 60% kế hoạch, tăng 1,1 lần so cùng kỳ (cùng kỳ giảm hơn 57%); trong đó khách quốc tế 14.000 lượt khách, tăng 2,8 lần so cùng kỳ (cùng kỳ giảm hơn 96%).

Trong thời gian qua, tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch Tiền Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch 118/KH-UBND ngày 5-5-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 5-4-2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang; tiếp tục hoàn chỉnh Đề án Nghiên cứu phát triển du lịch rạch Bà Ngọt và rạch Gò Cát; phối hợp với các tỉnh, thành trong cụm liên kết phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh xây dựng, tổ chức tham gia các sự kiện du lịch nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

TA

.
.
.