Thứ Tư, 16/11/2022, 17:05 (GMT+7)
.

Tăng Hòa trên đường về đích xã nông thôn mới nâng cao

Hiện nay, xã Tăng Hòa (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đã thực hiện đạt 14/19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Xã đang nâng chất các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện tiêu chí chưa đạt để hoàn thành 19 tiêu chí xã NTM nâng cao trong năm 2022.

NÂNG CAO NHẬN THỨC NGƯỜI DÂN

Sau khi đạt chuẩn NTM vào tháng 7-2019, xã Tăng Hòa không ngừng duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM. Để thực hiện được mục tiêu này, xã tăng cường công tác tuyên truyền, trước hết là nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên và vận động người thân gia đình thực hiện các nội dung trong xây dựng NTM.

Đường ấp Bà Lẫy 2, xã Tăng Hòa được cứng hóa; xanh- sạch - đẹp giúp người dân đi lại thuận tiện.                                            Ảnh: QUỐC TOÀN
Đường ấp Bà Lẫy 2, xã Tăng Hòa được cứng hóa; xanh - sạch - đẹp giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: QUỐC TOÀN

Đồng thời, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện duy trì các tiêu chí NTM thông qua họp lồng ghép các phong trào do Hội phát động, như: Thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM - đô thị văn minh”; các phong trào “5 không 3 sạch”, “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa khó giảm nghèo”…

Ngoài ra, xã còn kịp thời phổ biến đầy đủ các chủ trương, văn bản của cấp trên về xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin của xã, nhằm phát huy tối đa nguồn lực; khơi dậy sự đoàn kết, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân với phương châm lấy sức dân là chính, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”….

Bên cạnh đó, Đài Truyền thanh xã thường xuyên cập nhật, viết tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương nhân rộng các gương điển hình trong xây dựng NTM. Những việc làm cụ thể trên đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về xây dựng NTM, tạo tiền đề thuận lợi cho xã hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao trong năm 2022.

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 11

Đến thời điểm hiện tại, xã Tăng Hòa còn 5 tiêu chí (8 chỉ tiêu) chưa đạt theo quy định trong Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng xã NTM nâng cao, gồm: Quy hoạch, Giao thông, Văn hóa, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông, Môi trường.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tăng Hòa Võ Hồng Quân, trong các tiêu chí xây dựng xã NTM, tiêu chí Môi trường là khó thực hiện. Bởi thực hiện tiêu chí này cần phải có sự phối hợp hỗ trợ tích cực và đồng thuận cao trong nhân dân; nhất là việc vận động nhân dân đăng ký thu gom rác thải và phân loại xử lý rác theo quy định.

Từ đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký thu gom rác sinh hoạt, phân loại rác tại nguồn; kiện toàn, củng cố, mở rộng mạng lưới và hoạt động của tổ thu gom rác. Đến nay, tỷ lệ hộ đăng ký thu gom rác đạt 84,5% (quy định 95%), tỷ lệ thu gom rác tại nguồn đạt 41,5% (quy định 50%). Xã ước sẽ thực hiện đạt tiêu chí này trong tháng 11-2022.

Đồng chí Võ Hồng Quân cho biết, Đảng ủy - UBND - Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Tăng Hòa xây dựng lộ trình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí hằng ngày, hằng tuần, chỉ đạo các cán bộ, công chức được phân công phụ trách từng tiêu chí xác định rõ nhiệm vụ, chủ động rà soát, kiểm tra lại các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt để hoàn chỉnh hồ sơ trình các ban, ngành chuyên môn thẩm định.

Đối với 8 chỉ tiêu trong 5 tiêu chí chưa đạt, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là vận động người dân đăng ký thu gom rác, thực hiện tốt việc phân loại rác tại nhà, giữ gìn vệ sinh môi trường chung; đồng thời, tranh thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ của ngành dọc cấp trên để sớm hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao trong tháng 11-2022.

LÝ OANH

.
.
.