Thứ Năm, 24/11/2022, 22:08 (GMT+7)
.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến kinh Chợ Gạo

(ABO) Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến kinh Chợ Gạo (giai đoạn 2) có tổng chiều dài 9,85 km, đến nay huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công với chiều dài 8,85 km, đạt 90%; còn 1 km chưa giao cho đơn vị thi công, gồm: Khu vực chợ Bình Phục Nhứt (200 m) của gói thầu số 1 và các hãng nước mắm (300 m), gần khu hành chính huyện (500 m) của gói thầu số 3.

Hiện nay, đơn vị thi công đã thực hiện di dời hệ thống điện ở những khu vực đã chi trả hỗ trợ, đền bù cho hộ dân; riêng còn hai khu vực đang thực hiện di dời để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với hệ thống nước, huyện Chợ Gạo cũng đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ với số tiền hơn 243 triệu đồng, chi trả cho 3 Tổ hợp tác nước và Doanh nghiệp tư nhân Hai Vui. Hiện nay, các đơn vị đã thực hiện di dời và giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Liên quan đến mạng lưới viễn thông,hiện địa phương cũng đã trao đổi với Viễn thông thực hiện di dời cùng với di dời điện; đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời hệ thống viễn thông với kinh phí hơn 464 triệu đồng. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện đang ký hợp đồng với Viễn thông để chi trả chi phí di dời.

Dự án nâng cấp kinh c
Dự án nâng cấp mở rộng tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) đang được gấp rút thi công.

Theo dự kiến ban đầu số hồ sơ ảnh hưởng của dự án là 704 hồ sơ; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, phát sinh thêm 100 hồ sơ (nguyên nhân là do phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường cho hộ dân; kinh phí di dời hệ thống điện, nước…), nâng tổng số hồ sơ bị ảnh hưởng của dự án là 804 hồ sơ, với 633 hộ.

Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo cũng đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 15 đợt, với tổng số 790 hồ sơ/804 hồ sơ/619 hộ, với số tiền hơn 547 tỷ đồng (trong đó: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 537 tỷ đồng; kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 10 tỷ đồng).

Tổng số kinh phí Ban Quản lý các dự án đường thủy phân bổ cho huyện Chợ Gạo để thực hiện công tác giải phòng mặt bằng hơn 556 tỷ đồng. Đến nay, tổng số hồ sơ đã nhận tiền là 769 hồ sơ/790 hồ sơ đã phê duyệt/606 hộ, với tổng số tiền hơn 522 tỷ đồng (trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 511 tỷ đồng đồng; kinh phí tổ chức bồi thường hơn 10 tỷ đồng). Còn lại 35 hồ sơ/27 hộ chưa chi trả và chưa phê duyệt kinh phí. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại.

Mở rộng kinh Chợ Gạo mang lại ý nghĩa lớn cho giao thông thủy của Đồng bằng sông Cửu Long.
Mở rộng kinh Chợ Gạo mang lại ý nghĩa lớn cho giao thông thủy của Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo dự toán kinh phí thực hiện Tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) là hơn 742 tỷ đồng, vượt so với số kinh phí được phê duyệt tại Quyết định 1782/QĐ-BGTVT ngày 14-9-2022, với số tiền hơn 186 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn vốn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã đề nghị Ban Quản lý các dự án đường thủy sớm xin Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh cơ cấu vốn trong tổng mức đầu tư và cấp bổ sung cho địa phương đủ nhu cầu vốn còn lại với số tiền hơn 186 tỷ đồng để địa phương đủ nguồn vốn giải ngân và chi tiền bồi thường trong năm 2022.

Về việc tái định cư cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cho chủ trương thực hiện các khu tái định cư tại Công văn 2857/UBND-KT ngày 30-5-2022 để bố trí cho 99 hộ đủ điều kiện tái định cư, gồm: thị trấn Chợ Gạo 19 hộ; xã Bình Phục Nhứt 70 hộ và xã Bình Phan 10 hộ.

Cụ thể, khu tái định cư xã Bình Phục Nhứt được đặt tại ấp Bình Khương 1, có tổng diện tích khoảng 3,7 ha, dự kiến khoảng 110 lô bố trí số hộ dân đủ điều kiện tái định cư 2 ấp Bình Khương 1, Bình Khương 2 và các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư tại chỗ. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã cho chủ trương lập quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư; hiện nay đã lập Đồ án quy hoạch, đang trình Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch. Sau khi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cho ý kiến Đồ án, Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã thông qua Đồ án Quy hoạch, sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo phê duyệt Đồ án Quy hoạch và triển khai lập Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

Đối với Khu tái định cư ấp Tân Thạnh, xã Bình Phan hiện dời vị trí về đất lò đường cũ, với diện tích dự kiến khoảng 5.000 m2, hiện đã thông qua sơ bộ bản đồ quy hoạch khu tái định cư, đơn vị tư vấn đang lập dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư để phê duyệt và triển khai các thủ tục xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

Đối với Khu tái định cư khu 2, thị trấn Chợ Gạo có diện tích dự kiến khoảng 1.500 m2, hiện đã thông qua bản đồ quy hoạch khu tái định cư, đã phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đang lập các hồ sơ thủ tục để xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

TT

.
.
.