Thứ Bảy, 12/05/2018, 09:41 (GMT+7)
.

Bế giảng Lớp tập huấn cán bộ Chỉ huy phó BCH QS cơ quan

Chiều ngày 11-5, Trường Quân sự tỉnh tổ chức Lễ bế giảng Lớp tập huấn cán bộ Chỉ huy phó BCH QS cơ quan, tổ chức năm 2018.

Trong 7 ngày học tập, 72 học viên đã được trang bị các chuyển đề: Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của DQTV; Nội dung, phương pháp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền , người đứng đầu cơ quan, tổ chức về công tác quốc phòng, quân sự và phòng thủ dân sự; Quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế -  xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; Chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của BCHQS cơ quan, tổ chức;  Tình hình thời sự trên thế giới và trong nước thời gian gần đây cùng một số nội dung về kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh đội ngũ.

Qua kiểm tra cuối khóa, 26,4% học viên đạt loại giỏi; 73,6% học viên đạt loại khá, Ban Giám hiệu đã cấp Giấy khen cho 9 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

TẤN ĐỜI

 

.
.
.