Thứ Hai, 14/05/2018, 13:36 (GMT+7)
.
Trường Đại học Tiền Giang:

Cảnh giác với thủ đoạn của "Hội Thánh Đức Chúa Trời"

ABO - PGS. TS. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho biết, Ban Giám hiệu đã ban hành văn bản 304/ĐHTG-TCHC về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh, sinh viên.

Nội dung công văn nêu rõ: Để phòng ngừa, ngăn chặn việc lôi kéo sinh viên tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời" và các hội nhóm chưa được Nhà nước cho phép hoạt động, Phòng Công tác sinh viên chủ trì phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc trường, các tổ chức đoàn thể sinh viên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để sinh viên nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật. Thực hiện tốt công tác quản lý, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của sinh viên, đặc biệt là trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Phòng Quản trị - Thiết bị chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng và phân công lực lượng bảo vệ cơ quan trực bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện người lạ mặt ra vào các cơ sở của trường để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Phòng Tổ chức – Hành chính chủ động tham mưu Ban Giám hiệu phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương nơi trường trú đóng để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trường học.

Được biết, về bản chất của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, Ban Tôn giáo Chính phủ đã khẳng định đây là “Hội” tà đạo, hoạt động vi phạm pháp luật, sử dụng nhiều chiêu trò nhằm lôi kéo người khác tham gia; hiện nay có nhiều người lâm vào tình trạng cuộc sống khó khăn, đặc biệt gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

P.LONG

 

.
.
.