Thứ Sáu, 10/07/2020, 11:08 (GMT+7)
.

Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

Đến giữa tháng 6-2020, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

CHUẨN BỊ CHẶT CHẼ, ĐÚNG QUY TRÌNH

Cụ thể, trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ công tác chuẩn bị chương trình, văn kiện, nhân sự cấp ủy theo từng bước đảm bảo đúng quy trình, thời gian, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở.

Các lực lượng trong Công an tỉnh Tiền Giang ra quân đảm bảo an ninh trật tự. 		 Ảnh: DUY NHỰT
Các lực lượng trong Công an tỉnh Tiền Giang ra quân đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: DUY NHỰT

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tích cực, chủ động thực hiện tốt các mặt công tác chuẩn bị, tuyên truyền trước và trong đại hội, tổ chức cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp. Từng đảng viên đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ trong thảo luận, đóng góp ý kiến chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội đảng các cấp.

Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã thành lập các tổ thẩm định văn kiện đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 do các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn và đã tiến hành thẩm định văn kiện đại hội tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Qua đó, kịp thời chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tập trung hoàn chỉnh văn kiện đảm bảo theo đúng nội dung, bố cục, yêu cầu đã được hướng dẫn. Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng tăng cường công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo đảng viên thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng về tổ chức đại hội.

ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Hiện nay, Đảng ủy Công an tỉnh đang tập trung thực hiện tốt các mặt công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Song song đó là tăng cường các biện pháp đẩy mạnh thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về  đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn thể đảng viên, CB-CS Công an tỉnh luôn xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân. Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương thực hiện tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, mục tiêu, địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động và phần tử xấu.

Các đơn vị, Công an địa phương tổ chức nắm chắc những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhất là các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị nội bộ để tham mưu với các cấp ủy Đảng chỉ đạo giải quyết kịp thời. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị, Công an địa phương chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, của Bộ Công an về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa tệ nạn xã hội; điều tra, khám phá án, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ… làm trong sạch địa bàn.

Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời, tài liệu khi diễn ra đại hội… cũng như bảo vệ an toàn, lành mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm chủ động nắm bắt tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề từ khi mới phát sinh, không để xảy ra những đột xuất, bất ngờ, trước khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tất cả đảng viên, CB-CS thực hiện nhiệm vụ với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao.

Trong thực hiện có đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho từng nội dung công tác cụ thể nhằm đề cao trách nhiệm của đảng viên, CB-CS, thúc đẩy tinh thần rèn luyện, cống hiến của mỗi cá nhân. Đồng thời, nâng cao vai trò trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy Đảng, của lãnh đạo chỉ huy.

Lãnh đạo, chỉ huy, đảng viên, CB-CS Công an tỉnh luôn xác định: Phải lấy kết quả bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm hành động thiết thực nhất của toàn lực lượng để chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

THANH DUY

.
.
.