Thứ Tư, 06/01/2021, 15:23 (GMT+7)
.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

(ABO) Sáng 6-1, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30-10-2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi tắt là Nghị định 130) trên địa bàn tỉnh.
 
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng triển khai những nội dung cơ bản của Nghị định 130.
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng triển khai những nội dung cơ bản của Nghị định 130.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng triển khai những nội dung cơ bản của Nghị định 130. Trong đó, Nghị định 130 quy định rõ quyền yêu cầu, trách nhiệm và thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập; việc cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 13 ngạch công chức và chức danh phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm…
 
Quang cảnh tại điểm cầu Trung tâm hội nghị.
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh.
Ngoài ra, Nghị định 130 cũng quy định xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai: Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng.
 
Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.
 
Nghị định 130 có hiệu lực thi hành từ ngày 20-12-2020, bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
VĂN THẢO
 
.
.
.