Thứ Tư, 14/12/2022, 10:37 (GMT+7)
.
HUYỆN GÒ CÔNG TÂY THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI:

Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Thực hiện Nghị quyết 28 ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt Nghị quyết Trung ương 8), gần 10 năm qua, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết.
    
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây chú trọng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được huyện chú trọng triển khai thực hiện tốt, nhất là thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây khen thưởng các tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.
Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây khen thưởng các tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Cùng với đó, huyện thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “ Bộ đội Cụ Hồ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới…

Đảng bộ huyện Gò Công Tây luôn chú trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh (QP-AN). Đến nay, kết cấu cơ sở hạ tầng của huyện từng bước phát triển, hệ thống giao thông từng bước được xây dựng đồng bộ tạo thành mạng lưới giao thông thuận lợi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và QP-AN.

Bên cạnh đó, UBND huyện luôn quan tâm xây dựng Lực lượng vũ trang theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” nâng cao chất lượng tổng hợp toàn diện. Từ đó, lĩnh vực QP-AN huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Huyện kịp thời chỉ đạo, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch Sẵn sàng chiến đấu trung, dài hạn từ huyện đến xã, thị trấn và Ban Chỉ huy Quân sự huyện; xây dựng 4 cụm xã chiến đấu, 5 cụm giáp ranh với các đơn vị bạn và đang hoạt động hiệu quả.

Hằng năm, huyện thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu về công tác huấn luyện, diễn tập và tuyển quân; công tác xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ đều đúng theo quy định, kết quả kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương hằng năm nhiều xã, thị trấn đạt vững mạnh, toàn diện.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 mới đây, Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây Đinh Tấn Hoàng đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 trong thời gian qua; trong đó, lực lượng nòng cốt là Quân sự và Công an huyện đã thể hiện vai trò đóng góp tích cực trong thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Đinh Tấn Hoàng đề nghị: Thời gian tới, các ngành, các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm vững những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của cấp trên, xác định được những nhiệm vụ trọng tâm phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; xác định rõ đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Gắn liền phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng củng cố vững chắc QP-AN, bảo vệ môi trường, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, huyện chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện có phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng “Thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng Lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng bảo đảm chất lượng tốt; phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể và Lực lượng vũ trang trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của nhân dân đối với nhiệm vụ QP-AN; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

KIM LAN - HOÀI THU

.
.
.