Thứ Sáu, 03/03/2017, 22:03 (GMT+7)
.

Hướng dẫn việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm.

Th
Thực hành phòng cháy chữa cháy tại Hội thi An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang lần thứ 16 - năm 2016.

Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động các cấp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động từ ngày 1 đến  ngày 31 tháng 5 hằng năm.

Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức vào 1 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 10 của tháng 5 hàng năm.

Các hoạt động chính tổ chức trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động gồm: Tổ chức các hoạt động truyền thông về an toàn, vệ sinh lao động; Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, quan trắc môi trường lao động; Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động, thực hành sơ cấp cứu…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6-4-2017 và thay thế việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm.

VÂN ANH

.
.
.