Thứ Hai, 21/10/2013, 10:58 (GMT+7)
.

Quy định bồi thường tổn thất về tinh thần

Anh Trần Văn T. ngụ huyện Gò Công Đông hỏi: Do mâu thuẫn, em tôi lỡ tay gây thương tích một người, đã chi trả toàn bộ viện phí. Thế nhưng, sau khi xuất viện về nhà, người đó yêu cầu em tôi phải tiếp tục bồi thường thêm một khoản tiền bị tổn thất về tinh thần. Vậy có đúng pháp luật không?

* Luật gia trả lời:

Theo Khoản 1, Điều 604 của Bộ luật Dân sự quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân; xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Khoản 1, Điều 609 của Bộ luật Dân sự quy định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; …

Theo Khoản 2, Điều 609 của Bộ luật Dân sự quy định: Người xâm phạm sức khỏe của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Khoản 1, điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Theo thư anh Trần Văn T. hỏi, căn cứ quy định của pháp luật, trao đổi với anh một số ý kiến như sau:

- Người bị hại yêu cầu em của anh phải tiếp tục bồi thường một khoản tiền phần tổn thất về tinh thần là đúng quy định của pháp luật (tại Khoản 2, Điều 609 của Bộ luật Dân sự).

- Mức bồi thường tổn thất về tinh thần do hai bên bàn bạc thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì áp dụng mức bồi thường tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

Một số ý kiến để anh T. nghiên cứu và thực hiện theo quy định của pháp luật.

TRẦN BÌNH
(Hội Luật gia tỉnh)

.
.
.