Thứ Ba, 29/10/2013, 06:44 (GMT+7)
.

Quy định về miễn, giảm phí thi hành án dân sự

Anh Trần Văn T. ngụ huyện Châu Thành hỏi: Tôi là nguyên đơn trong vụ kiện tranh chấp đòi lại nhà ở và đã được tòa xử tôi thắng kiện. Đời sống gia đình tôi rất khó khăn, vậy tôi có được miễn, giảm phí thi hành án (THA) không?

* Luật gia trả lời:

Theo Điều 5, Thông tư liên tịch  144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22-9-2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định người được THA được miễn, giảm phí THA  như sau:

- Giảm 80% phí THA đối với người được THA có khó khăn về kinh tế, là người thuộc chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật;

- Miễn phí THA đối với các đối tượng được quy định tại Điều 2, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Miễn phí THA đối với người được THA thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Miễn phí THA đối với trường hợp tòa án xác định không có giá ngạch và không thu án phí có giá ngạch khi xét xử (như trường hợp đòi nhà cho thuê, đòi nhà cho ở nhờ…).

Để được miễn, giảm phí THA, đương sự phải làm đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí THA, có xác nhận của cơ quan, đơn vị, UBND  cấp xã nơi cư trú, nơi làm việc nộp cho cơ quan thu phí.

Theo thư của anh Trần Văn T. hỏi, căn cứ quy định của pháp luật, trao đổi với anh một số ý kiến chung như sau:

- Trường hợp bản án, quyết định sơ thẩm của tòa án nhân dân cấp huyện xét xử; anh T. người được THA, thì anh làm đơn yêu cầu THA gởi đến cơ quan THA dân sự cấp huyện nơi xét xử để được xem xét giải quyết.

- Gia đình anh T. có khó khăn về kinh tế, nếu được cấp sổ hộ nghèo hoặc người tàn tật, neo đơn, người có công với cách mạng… mới được miễn, giảm phí THA dân sự theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp gia đình anh T. nằm trong diện ưu đãi nêu trên thì anh phải làm đơn yêu cầu được miễn, giảm phí gởi đến cơ quan THA dân sự để được xem xét giải quyết.

TRẦN THANH HẢI

(Hội Luật gia tỉnh)
 

.
.
.