Thứ Ba, 05/04/2016, 16:38 (GMT+7)
.

Mẹ tặng nhà riêng cho con gái, có đưa vào tài sản chung vợ chồng?

Bà Phạm Thị Liên ngụ huyện Chợ Gạo hỏi: Tôi có căn nhà, dự định tặng riêng cho con gái đã có chồng đứng tên riêng. Vậy pháp luật có quy định bắt buộc nhập vào tài sản chung của vợ chồng?

Luật gia trả lời:

Khoản 1, Điều 43, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng (cho) riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại Điều 38, 39 và 40 của luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Tại khoản 1, Điều 44, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nêu rõ: Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Theo khoản 3, Điều 44, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014: Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

Theo đó, bà Liên dự định tặng nhà riêng cho con gái đã có chồng thì con gái bà được quyền đứng tên riêng và quyết định phần tài sản riêng được mẹ tặng (cho). Trường hợp sau này có nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng hay không là do con gái bà Liên quyết định, pháp luật không quy định bắt buộc việc này.

TRẦN BÌNH

(Hội Luật gia tỉnh)

.
.
.