Thứ Sáu, 18/10/2019, 06:45 (GMT+7)
.

Xác định rõ tầm quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(ABO) Chiều 17-10, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân (giai đoạn 2009 - 2019). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng dự và chủ trì hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng đề nghị các cấp, các ngành trong thời gian tới cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thống nhất nhận thức, xác định rõ vị trí, tầm quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhận thức rõ “đối tượng”, “đối tác” trong tình hình mới, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng khu vực phòng thủ.
 

Các cấp, các ngành cần thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng và chính sách hậu phương Quân đội. Đồng thời với đó là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng hằng năm…

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 40 tập thể và 55 cá nhân có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

VĂN THẢO
 
.
.
.