Tăng cường quản lý Nhà nước về giao đất, cho thuê đất
12:07 | 18/04/2012
Ngày 10-4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Quy định mới về thời gian giải quyết khen thưởng
11:36 | 16/07/2012
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27-4-2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 20-6-2012.
Ngành GD&ĐT tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
08:51 | 11/08/2012
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 24/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013.
Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động xe buýt
Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động xe buýt
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở GTVT chỉ đạo việc tăng cường quản lý chất lượng hoạt động xe buýt trên địa bàn tỉnh.
08:10 | 14/08/2012
Tăng cường PCCC tại các khu vực, điểm trông giữ xe, gara xe
Tăng cường PCCC tại các khu vực, điểm trông giữ xe, gara xe
UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Công văn số 3563/UBND-NC về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các khu vực, điểm trông giữ xe, gara xe.
16:56 | 25/08/2012
Từ 1-10-2012 đến 15-1-2013: Không thả tôm giống trên địa bàn tỉnh
08:17 | 21/09/2012
UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên tôm sú, tôm thẻ chân trắng năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
Khen thưởng cho người phát hiện và báo dịch bệnh trên vật nuôi
08:08 | 21/09/2012
UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở Tài chính về việc bổ sung nội dung chi và mức chi cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi ở tỉnh Tiền Giang.
Quy định về quản lý cảng cá, khu neo đậu trú bão cho tàu cá
Quy định về quản lý cảng cá, khu neo đậu trú bão cho tàu cá
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 8-10-2012 về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
15:15 | 11/10/2012
Bổ sung yêu cầu PCCC tại chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng
Bổ sung yêu cầu PCCC tại chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đang dự kiến bổ sung một số điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại chợ, trung tâm thương mại...
13:57 | 08/11/2012
Triển khai Luật Biển & Luật Phòng, chống rửa tiền
12:59 | 17/12/2012
2 huyện Châu Thành, Gò Công Tây vừa tổ chức triển khai Luật Biển Việt Nam, nghe thông tin về tình hình Biển Đông và Luật Phòng, chống rửa tiền.
.
.