Thứ Tư, 31/05/2017, 17:03 (GMT+7)
.
ÔNG NGUYỄN TẤN LỘC, CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ:

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017

Đánh giá về công tác thu ngân sách trong những tháng đầu năm 2017, ông Nguyễn Tấn Lộc, Cục trưởng Cục Thuế cho biết:

Nhìn chung, tình hình thu nội địa năm 2017 được giao cho ngành Thuế có nhiều thuận lợi đã góp phần thúc đẩy tích cực đến việc tăng thu ngân sách. Kết quả thu ngân sách trong 4 tháng đầu năm tăng trưởng tương đối khá, với số thu bằng 105,10% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn có mức tăng trưởng khá là: Thu từ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài bằng 107,7%, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh bằng 115,2%, thuế thu nhập cá nhân bằng 113,9%, tiền thuê đất bằng 248,3%, lệ phí trước bạ bằng 125%, phí lệ phí bằng 203,9%, thu khác ngân sách bằng 107,9%, thu tại xã bằng 121,9%, thu xổ số kiến thiết bằng 107,4% so cùng kỳ năm 2016.

Ông Nguyễn Tấn Lộc trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt nghĩa vụ  nộp ngân sách.
Ông Nguyễn Tấn Lộc trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách.

* Phóng viên (PV): Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả thu ngân sách 4 tháng đầu năm thưa ông?

* Ông Nguyễn Tấn Lộc: Thứ nhất, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,1%; kim ngạch xuất khẩu tăng 18,2%; số DN được thành lập mới tăng 16,5%; tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương tăng 8,5%; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 6,6%; lượng khách du lịch, doanh thu dịch vụ vận tải, viễn thông, lưu trú ổn định so cùng kỳ.

Yếu tố thứ hai là từ cơ chế chính sách: Đó là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh; việc tích cực hỗ trợ DN vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử; tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng.

Bên cạnh đó, năm 2017, ngành Thuế đã triển khai áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia của Công ty Heineken - Tiền Giang tăng thuế suất từ 55 lên 60%. Công tác lập bộ đối với hộ sản xuất - kinh doanh thuộc diện chịu thuế là 19.131 hộ với tổng số thuế 201,688 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2016; lập bộ tiền thuê đất trả hằng năm với 780 tổ chức và cá nhân (gồm 159 tổ chức và 621 cá nhân) với số tiền 22,1 tỷ đồng, tăng 0,209 tỷ đồng so với năm 2016. Đồng thời, một số DN trả tiền thuê đất một lần cho nhiều năm đã nộp vào ngân sách hơn 25 tỷ đồng.

* PV: Để công tác thu ngân sách năm 2017 tiếp tục đạt hiệu quả cao, Tiền Giang phải làm gì thưa ông?

* Ông Nguyễn Tấn Lộc: Nhiệm vụ giao cho ngành Thuế trong năm 2017 là khá nặng nề. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, ngành Thuế tỉnh sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là 6.695 tỷ đồng. Song, tùy theo thời gian và điều kiện cụ thể, ngành Thuế sẽ có những giải pháp thiết thực để triển khai cho phù hợp. Trước mắt, ngành Thuế đưa ra những giải pháp cơ bản là: Tổ chức triển khai thực hiện tốt các Luật về thuế, phí sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành về thuế. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế (NNT). Chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, từ đó tổng hợp báo cáo kết quả thu và dự báo thu sát đúng với thực tế phát sinh. Đồng thời, ngành Thuế sẽ xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý thuế hiệu quả, kiến nghị với UBND các cấp chỉ đạo các ngành ở địa phương cùng thực hiện.

Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT hiểu biết và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế; thực hiện tốt công tác thông tin báo chí, phối hợp thường xuyên, hiệu quả với các đơn vị đã ký kết các quy chế, kế hoạch phối hợp; thực hiện triệt để quy định của Tổng cục Thuế về phân cấp trách nhiệm cho các Cục Thuế, Chi cục Thuế trong việc hướng dẫn, trả lời các vướng mắc về chính sách thuế và quản lý thuế của NNT trên địa bàn quản lý. Củng cố, kiện toàn bộ phận một cửa, đường dây nóng, bố trí công chức có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn làm việc trong bộ phận tiếp nhận và giải đáp vướng mắc cho NNT. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ hành chính đối với NNT; chú trọng công tác bố trí công chức có năng lực phù hợp với nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra đánh giá công chức trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm thiếu ý thức trách nhiệm, vi phạm 10 điều kỷ luật của ngành theo quy định...

* PV: Xin cảm ơn ông!

P.V (thực hiện)

.
.
.