Thứ Ba, 02/05/2017, 06:45 (GMT+7)
.
ÔNG TRƯƠNG VĂN HIỀN, CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH:

Tập trung xây dựng đội ngũ CN, VC, LĐ ngày càng vững mạnh

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, việc làm và đời sống của CNVCLĐ của tỉnh nhà ngày càng được cải thiện, song vẫn còn nhiều khó khăn. Một số đơn vị, doanh nghiệp còn vi phạm chế độ, chính sách đối với người lao động. Tình trạng doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động vẫn còn xảy ra. Nhà ở, các thiết chế văn hóa dành cho người lao động đã được quan tâm, song chưa được toàn diện…

Chính vì vậy, Nghị quyết 20/NQ-TW xác định phải phấn đấu giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân. Việc triển khai và thực hiện hiệu quả nghị quyết đã tạo chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ tương xứng với những thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển địa phương và những đóng góp của đội ngũ CNVCLĐ…

* Phóng viên (PV): Theo ông, đâu là những việc làm cụ thể của tỉnh cũng như tổ chức Công đoàn (CĐ) để góp phần xây dựng giai cấp công nhân nói chung đội ngũ CNVCLĐ tỉnh nhà nói riêng?

* Ông Trương Văn Hiền: Trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ tỉnh nhà không ngừng tăng cường, đẩy mạnh hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, CNVCLĐ làm đối tượng vận động. Nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới, phù hợp từng đối tượng ngành nghề.

Trong đó, phải kể đến một số hoạt động nổi bật của phong trào CNVCLĐ và tổ chức CĐ như: Chương trình văn nghệ “Đón Tết cùng công nhân”; tổ chức “Tháng Công nhân” ở các khu, cụm công nghiệp và kết hợp tặng quà, Mái ấm CĐ cho những công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; duy trì và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân, lao động... Bình quân hằng năm có 94% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đạt chuẩn văn hóa.

Ông Trương Văn Hiền (bìa trái) thăm hỏi công nhân, lao động đang trực tiếp làm việc tại xưởng sản xuất của một doanh nghiệp.
Ông Trương Văn Hiền (bìa trái) thăm hỏi công nhân, lao động đang trực tiếp làm việc tại xưởng sản xuất của một doanh nghiệp.

Hằng năm, các cấp CĐ trong tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn cùng cấp phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong CNVCLĐ, mà nòng cốt là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm; phòng chống lãng phí; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự, thực hiện văn hóa giao thông… thu hút đông đảo CNVCLĐ ở các ngành nghề tham gia với nhiều nội dung, hình thức phong phú.
Từ các phong trào thi đua do CĐ phát động đã nâng cao được ý thức trách nhiệm, khơi dậy và phát huy tinh thần “Lao động sáng tạo”, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* PV: Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, các cấp CĐ của tỉnh đã chú trọng nâng cao đào tạo nghề, kiến thức pháp luật, tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho CNVCLĐ như thế nào, thưa ông?

* Ông Trương Văn Hiền: Các cấp CĐ của tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho CNVCLĐ; đồng thời vận động CNVCLĐ đi đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc làm này đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức tới hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVCLĐ của tỉnh. Qua đó, đội ngũ CNVCLĐ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cũng thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ với những hình thức thiết thực, hiệu quả. Qua đó, khích lệ đội ngũ CNVCLĐ phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật, tiếp cận nhanh với khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường cũng như xu hướng hội nhập, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

* P.V: Theo ông, đội ngũ CNVCLĐ của tỉnh đã có những đóng góp ra sao trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương?

* Ông Trương Văn Hiền: Tiền Giang hiện đang phát triển ổn định về nhiều mặt. Trong đó, kinh tế đang tiếp tục tăng trưởng; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng lên; khoa học - công nghệ được đẩy mạnh; văn hóa, giáo dục - đào tạo phát triển; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; quốc phòng và quân sự địa phương ngày càng được củng cố, tăng cường... Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức CĐ, lực lượng CNVCLĐ tỉnh nhà, nhất là lực lượng công nhân, lao động luôn đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, trước xu thế hội nhập và sự tiến bộ vượt bậc về khoa học - công nghệ, để giai cấp công nhân thể hiện được đầy đủ địa vị chính trị của mình, đáp ứng nhu cầu của sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, CNH - HĐH đất nước thì cần có những giải pháp cụ thể. Nhưng trước hết, đội ngũ CNVCLĐ của tỉnh cần phải nhạy bén và vững vàng; có tinh thần đoàn kết; nâng cao trình độ kỹ thuật, từng bước làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức, thích ứng nhanh với môi trường làm việc, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao.

Với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, tổ chức CĐ Tiền Giang đang từng bước đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức CĐ, phát huy sức mạnh tổng hợp và năng lực sáng tạo của người lao động trong các thành phần kinh tế, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

* PV: Xin cảm ơn ông!

    HỮU NGHỊ (thực hiện)

.
.
.