Thứ Tư, 03/05/2017, 21:23 (GMT+7)
.

Tháng hành động về ATVS lao động với nhiều hoạt động thiết thực

Năm 2017 là năm đầu tiên Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) diễn ra trên phạm vi cả nước, trong đó có tỉnh Tiền Giang và tiếp tục được triển khai thực hiện vào tháng 5 hằng năm. Đây là hoạt động được nâng tầm từ hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ và Phòng chống cháy nổ (PCCN) của các năm trước. Xoay quanh vấn đề này, ông Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh cho biết:

Quyết định 87/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã công bố lấy tháng 5 hằng năm là Tháng hành động về ATVSLĐ và bắt đầu thực hiện từ năm 2017. Đây là hoạt động hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ luật pháp về ATVSLĐ; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), chăm sóc sức khỏe người lao động (NLĐ).

* Phóng viên (PV): Ông có thể cho biết rõ hơn về mục đích và chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ lần I - 2017?

* Ông Trần Vĩnh Hưng: Tháng hành động về ATVSLĐ lần I - 2017 diễn ra trên phạm vi toàn quốc và các địa phương trong cả nước từ ngày 1-5 đến 31-5. Mục đích của việc tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ là nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ; thực thi có hiệu quả Luật ATVSLĐ; đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe NLĐ; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế TNLĐ, BNN.

Theo đó, yêu cầu các hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ phải hướng về cơ sở, doanh nghiệp, đảm bảo tính sâu rộng và lan tỏa lớn; đồng thời thu hút sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, NLĐ trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động.
Qua tổng hợp, phân tích về TNLĐ chết người trong những năm qua cho thấy, một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ TNLĐ xảy ra là do NLĐ không được huấn luyện hoặc huấn luyện không đầy đủ các kiến thức, kỹ năng làm việc ATVSLĐ. Công tác huấn luyện ATVSLĐ không chỉ cung cấp các l‎ý thuyết về ATVSLĐ mà cần chú trọng vào việc huấn luyện thực hành, huấn luyện các kỹ năng tự đánh giá rủi ro, kỹ năng làm việc an toàn cho NLĐ. Đó chính là biện pháp hiệu quả và ít tốn kém nhằm phòng ngừa và hạn chế các TNLĐ, BNN xảy ra. Với ý nghĩa đó, Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I - 2017 có chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các TNLĐ và BNN”.

* PV: Tháng hành động về ATVSLĐ lần I - 2017 diễn ra trên địa bàn tỉnh với những hoạt động trọng tâm nào, thưa ông?

* Ông Trần Vĩnh Hưng: Ở cấp tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ lần I - 2017. Sau đó, các huyện, thành, thị trong tỉnh cũng sẽ tổ chức lễ phát động Tháng hành động về VSATLĐ với các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện của từng địa phương và nội dung, chủ đề của Tháng hành động.

Tập huấn về phòng cháy, chữa cháy cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác huấn luyện ATVSLĐ.
Tập huấn về phòng cháy, chữa cháy cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác huấn luyện ATVSLĐ.

Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ sẽ được đẩy mạnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; xe cổ động tuyên truyền, treo băng rôn; phát hành ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ (mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác huấn luyện ATVSLĐ…); tuyên truyền về Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức Hội thi ATVSLĐ - PCCN lần thứ 17-2017.

Các hoạt động kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ sẽ tăng cường tiến hành tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nội dung kiểm tra, thanh tra tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về TNLĐ, BNN, việc thực hiện các quy định pháp luật về ATVSLĐ, công tác huấn luyện ATVSLĐ, việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Một số hoạt động của Chương trình ATVSLĐ giai đoạn 2017 - 2020 cũng sẽ được tổ chức trong tháng 5 này, đặc biệt là huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trong khu vực có quan hệ lao động. Các hoạt động cộng đồng có sự tham gia của doanh nghiệp, NLĐ sẽ tập trung triển khai trong Tháng hành động về ATVSLĐ như: Khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ; tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình các nạn nhân bị TNLĐ, BNN.

Đối với cấp cơ sở gồm cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia hưởng ứng các hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ lần I - 2017 với các công việc cụ thể như: Tập trung thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ, đảm bảo sản xuất; tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; tuyên truyền cung cấp kiến thức ATVSLĐ cho cán bộ, công nhân, NLĐ; tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả trong thực thi Luật ATVSLĐ… Riêng đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thường xuyên duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật, để đảm bảo an toàn cho NLĐ.

* PV: Xin cảm ơn ông!

HỮU NGHỊ (thực hiện)

.
.
.