Thứ Sáu, 22/09/2017, 22:12 (GMT+7)
.
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Sáng mãi chất lính giữa đời thường

Rời quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, những hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) vẫn giữ vững phẩm chất, truyền thống của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng quê hương. Đại tá Lê Dũng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2017 chia sẻ về những thành tựu mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua:

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các CCB tiêu biểu trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các CCB tiêu biểu trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong tỉnh đã thực hiện tốt việc đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Thành quả nhiệm kỳ qua đạt được có thể tóm tắt lại trong những nội dung cơ bản:

Một là CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Các cấp Hội đều tham mưu cho cấp ủy giới thiệu và động viên hội viên hăng hái tham gia hệ thống chính trị, nắm “tâm trạng” dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng hội viên; tham gia giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; góp ý kiến với đại biểu dân cử. Đặc biệt là hình thành các Tổ, Đội CCB xung kích, sẵn sàng phối hợp làm công tác tuyên truyền, xử lý tình huống xảy ra trên địa bàn trọng yếu. Hội CCB cơ sở xây dựng tổ nắm tin cung cấp cho ngành chức năng xử lý vi phạm an ninh trật tự… Nhiều cán bộ, hội viên nhạy bén phát hiện, nắm bắt tình hình, mạnh dạn kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, sửa chữa những việc sai sót; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý nhiều việc cụ thể, từ đó nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Việc làm được thứ hai của Hội nhiệm kỳ qua là nâng cao đời sống, giảm nghèo trong hội viên. Tại hầu hết các cơ sở có hội viên nghèo đều hình thành Tổ CCB giúp nhau thoát nghèo bằng nhiều hình thức như giúp vốn, cây, con giống, dạy nghề ngắn hạn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giới thiệu việc làm… Từ chỗ toàn tỉnh có trên 3,3% hộ hội viên nghèo ở đầu nhiệm kỳ, đến nay chỉ còn chưa đầy 1% hộ hội viên nghèo; 72,25% Hội CCB cấp xã cơ bản không còn hộ hội viên nghèo. Quyết tâm xóa nhà tạm cho hội viên, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã vận động xây dựng 817 căn nhà cho hội viên, hiện chỉ còn 30 hộ hội viên khó khăn về nhà ở và Hội các cấp sẽ tiếp tục vận động giúp đỡ trong thời gian tới.

Song song với giảm nghèo, hoạt động CCB giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng rất mạnh mẽ. Có gần 2.500 hội viên CCB làm kinh tế giỏi được các cấp tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; hình thành Hội Doanh nghiệp CCB, tạo công ăn việc làm cho CCB.

Ba là xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, tập trung nhất là xây dựng Chi hội. Sinh hoạt Hội rất đều, tại tất cả các Chi, Tổ hội hằng tháng đều tổ chức sinh hoạt với sự tham dự khá đông đủ của hội viên. Toàn tỉnh hiện có 28.319 hội viên CCB, trong đó 97% hội viên gương mẫu, 97% gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hóa; 98,25% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh.

* Phóng viên: Trong nhiệm kỳ mới (2017 - 2022), Hội CCB tỉnh nhà sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

* Đại tá LÊ DŨNG: Hội tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu; nâng cao hơn nữa phương thức hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang.

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Hội là tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; triển khai toàn diện và có chiều sâu hơn. Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh về chính trị và tư tưởng. Trên cơ sở đó làm cơ sở để thực hiện nòng cốt các phong trào cách mạng tại địa phương; nêu cao tinh thần tự lực tự cường giúp nhau giảm nghèo nhanh, bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CCB; tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội CCB các cấp sẽ tiếp tục tham gia tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

* Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

THỦY HÀ (thực hiện)

.
.
.