Thứ Tư, 27/09/2017, 14:26 (GMT+7)
.
ÔNG LÊ VĂN HƯỞNG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH:

Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo

Nhân Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sắp diễn ra, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi về vai trò của tổ chức Đoàn và thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 và nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Lê Văn Hưởng (đứng giữa) chứng kiến Lễ Ký kết giải ngân vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại Chương trình  Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ thanh niên khởi nghiệp năm 2017.
Ông Lê Văn Hưởng (đứng giữa) chứng kiến Lễ Ký kết giải ngân vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại Chương trình Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ thanh niên khởi nghiệp năm 2017.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, tuổi trẻ Tiền Giang được chứng kiến và trực tiếp tham gia nhiều sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và của tỉnh: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp…; việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, định hướng, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp… trên địa bàn tỉnh. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua đã có những chuyển biến tích cực về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội… Những kết quả đó có sự đóng góp và tác động tích cực đối với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên.

Tôi đánh giá đúng mức sự năng động, tích cực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên tỉnh nhà đối với các thành tựu chung của tỉnh trong 5 năm qua. Hoạt động của các cấp Đoàn luôn bám sát các nghị quyết và định hướng chỉ đạo của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; nhiều phong trào do Đoàn khởi xướng và phát động đã đi vào cuộc sống, được tuổi trẻ hưởng ứng và được xã hội đón nhận. Những phong trào đó đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, là môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Đồng thời, góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Các hoạt động mang tính xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ và tổ chức Đoàn Thanh niên tỉnh nhà, tiêu biểu là các phong trào “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội”, “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng Nhà Nhân ái, Nhà Khăn quàng đỏ, Nhà Tình bạn trong hoạt động cao điểm Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm, Chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Học kỳ Quân đội”, “Thắp sáng niềm tin”…

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Đoàn đã tích cực tham gia giải quyết các vấn đề mà xã hội đang quan tâm như: Tư vấn, định hướng đào tạo nghề và vấn đề khởi nghiệp trong thanh niên; giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến và thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giúp đỡ thanh niên thoát nghèo, thanh niên hoàn lương... Trong năm 2016, Đoàn Thanh niên đã triển khai thực hiện nhiều công trình thanh niên cấp tỉnh, góp phần khắc phục hậu quả do hạn mặn gây ra như: Công trình thanh niên vận chuyển nước sinh hoạt cho hộ dân khó khăn; tham gia vận động lắp đặt một số đường ống dẫn nước ngọt đến tận nhà dân tại huyện Tân Phú Đông; phối hợp vận động trao tặng bồn nước, xây dựng hồ chứa nước cho các huyện phía Đông… Ngoài ra, Đoàn Thanh niên đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Các cuộc vận động và chương trình lớn của Đoàn Thanh niên thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

* PV: Thưa ông, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Đoàn cần tập trung thực hiện những vấn đề gì để góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà?

* Ông Lê Văn Hưởng: Cùng với cả nước, thời gian tới, trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng, cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đặt ra cho chúng ta nhiều cơ hội lẫn thách thức. Cần phải nhìn nhận vẫn còn một bộ phận thanh niên chây lười, so bì, thắc mắc, không biết hy sinh quyền lợi cá nhân. Do đó, mỗi đoàn viên, thanh niên tùy theo lứa tuổi của mình mà đào sâu suy nghĩ tìm tòi ý tưởng, đề tài để góp phần biến ước mơ, hoài bão của mình thành hiện thực, phục vụ cho lợi ích chung. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn Thanh niên cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh nhà nhiệt tình, đạo đức, gương mẫu, năng động, đi đầu trong các phong trào, nhất là đi đầu trong khởi nghiệp và giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội. Phát động, khuyến khích, cổ vũ thanh niên học tập, ứng dụng mạnh mẽ những thành tựu khoa học - công nghệ...

Trước hết, các cấp Đoàn cần cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; bám sát chương trình, kế hoạch của UBND các cấp; tiếp tục triển khai và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo đã đạt được, nhất là các mô hình xung kích phát triển kinh tế - xã hội của thanh niên, các mô hình cảm hóa giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến, nhằm hạn chế tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật…; tham gia có hiệu quả các hoạt động phù hợp nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… và tạo môi trường hoạt động, các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh, thiếu niên… Cùng với các cấp, các ngành, Đoàn Thanh niên phải làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới với năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, khuyến khích thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tham gia thực hiện cải cách thủ tục hành chính và các phong trào khác ở địa phương.

Trong điều kiện tỉnh ta nói riêng và nước ta nói chung tỷ lệ doanh nghiệp so với dân số còn thấp ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, nhất là việc làm cho thanh niên, trong khi đó doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu ở lứa tuổi thanh niên. Vì vậy, việc tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên sẽ có tác động rất lớn đến khởi nghiệp trong toàn tỉnh. UBND cùng với Đoàn Thanh niên tạo môi trường và điều kiện tốt nhất để thanh niên có thể đi đầu trong khởi nghiệp, khuyến khích phong trào khởi nghiệp và xung kích trong giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cần khuyến khích và hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp sáng tạo bằng các chương trình khởi nghiệp cụ thể, thiết thực. Nghiên cứu thành lập và hoạt động hiệu quả Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vận động thành lập các mô hình thanh niên liên kết sản xuất, câu lạc bộ, chi hội thanh niên khởi nghiệp…

Tin rằng, trong nhiệm kỳ tới, các bạn sẽ có nhiều hoạt động mới hấp dẫn, hiệu quả và có đối tượng thụ hưởng rộng rãi hơn, để tổ chức Đoàn và phong trào Đoàn thực sự là cầu nối giúp giới trẻ phát huy tối đa tiềm năng và nhiệt huyết của mình, cống hiến cho tiến trình phấn đấu đưa Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

* PV: Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ thực hiện những chủ trương, chính sách gì để tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào thanh niên trong tỉnh ngày càng phát triển, thưa ông?

* Ông Lê Văn Hưởng: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X đang đi vào cuộc sống, trong đó có những nội dung liên quan đến thanh niên. UBND sẽ luôn phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả nhất. Chúng ta đang thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020, là điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhà phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới. UBND và Tỉnh đoàn phối hợp chặt chẽ, chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; tạo cơ hội, môi trường thuận lợi cho thanh niên tiếp cận học tập, vui chơi giải trí, phát triển năng lực, thực hiện ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên…

Nhân Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tôi chúc các bạn trẻ, các bạn thanh niên, các thủ lĩnh thanh niên tỉnh Tiền Giang luôn đầy nhiệt huyết, sức sống, niềm tin và tiếp tục phấn đấu dấn thân hơn nữa trong chặng đường 5 năm tới nhiều thành công.

* PV: Xin cảm ơn ông!

PV(thực hiện)

.
.
.